550 2017 Endringsartikkel 1632

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1632
Forslagsdato 11.01.2017
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 15
Avsnitt alle
Forslagstekst Kapitlet gis nytt navn og innhold.

Se https://trv.jbv.no/wiki/Sandkasse/ERTMS/ETCS.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringene omfatter:

  1. definisjoner av teknisk og operativ kjøretillatelse
  2. beskrivelse av overganger mellom systemene
  3. plassering av grenser mellom systemene
  4. beskrivelse av de forskjellige driftsmodus i ETCS ombordutrustningen med norske begreper
  5. tabell over nasjonale verdier
  6. oversikt og krav til de signalene, herunder skilt, som er tenkt benyttet
  7. funksjon og krav til baliser

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Sandkasse/ERTMS/ETCS

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringene er en iterasjon på vei mot et dekkende regelverk for prosjektering. Endringene baserer seg på erfaring fra ØØL, realisering av krav på bakgrunn av ERA-spesifikasjoner og UIC-normer, erfaringer fra andre forvaltninger og i tillegg er konklusjoner fra funksjonsutredninger og erfaringer fra egne prosjekter konkretisert i endrede og noen få nye krav.

Det anbefales at kapitlet tas inn som revidert kapittel 15.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:49 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:26 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 14:52 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 13:36 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --