550 2017 Endringsartikkel 1634

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1634
Forslagsdato 12.01.2017
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10
Avsnitt 3.11.2
Forslagstekst Forslag til nye krav c), d) og e):

c) SVG skal benyttes i tillegg til A-bortflytting for å overvåke hastighet gjennom første avvikende sporveksel i DATC-området.

d) SVG skal plasseres ved innkjørhovedsignal, og styres av dette.

e) SH skal plasseres umiddelbart etter sporveksel i avviksspor.

med begrunnelse/lærebokstekst:

SVG-gruppen legges inn for at fører skal kunne oppheve hastighetsbegrensningen ved å benytte signalhøyningsknappen som vanlig på DATC-strekninger. SH vil oppheve hastighetsbegrensningen gitt av A-bortflyttingen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dette er en endring som ønskes av Trafikk for å gi et best mulig grensesnitt mot førere.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen vesentlig endring. Det kan bli et par ekstra balisegrupper på stasjoner på grense mellom DATC og FATC.

2.4 S - sikkerhet

Bedre grensesnitt mot førere kan ha en indirekte effekt på sikkerheten.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen vesentlig endring. Det kan bli et par ekstra balisegrupper på stasjoner på grense mellom DATC og FATC.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Funksjonaliteten er ønsket, og konsekvensene er at det vil være en marginal forskjell i utførelse av ATC-infrastrukturen i forhold til dagens løsning. Det ansees at forskjellen er uten praktisk betydning.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:50 (CET)

4.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 14:46 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:34 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:23 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --