550 2017 Endringsartikkel 1678

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1678
Forslagsdato 30.01.2017
Forslagsstiller Ståle Solli
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 5 Forriglingsutrustning
Avsnitt 4.1.1.2
Forslagstekst Det må legges inn et unntak for hinderfri del av sikkerhetssone for OS og SR
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det stilles ikke krav til fritt sporavsnitt i togveier for kjøring i OS og SR. Derfor er det heller ikke grunn til å kreve dette i sikkerhetssonen. Det foreslås derfor å føye til et unntak:

Unntak fra punkt 1:

Kravet gjelder ikke for kjøring i driftsmodus "kjøring med sikthastighet" eller "kjøring med særlig ansvar".

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er en konkretisering av et unntak som gir en funksjonalitet som er rasjonell og konsekvent, ved at det i de to nevnte driftmodus kan tillates belegg både i togvei og i sikkerhetssone.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 10:51 (CET)

4.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2017 kl. 18:43 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 30. jan. 2017 kl. 15:05 (CET)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2017 kl. 22:36 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --