550 2017 Endringsartikkel 1824

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1824
Forslagsdato 27.07.2017
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Togdeteksjon
Avsnitt 3.3.1 Akselteller/Generelt
Forslagstekst Foreslår å endre pkt i) fra:

"i) Ved alle hjuldetektorer på linjen skal det være anordnet oppkjørsbjelker av hensyn til sporrensere og andre vedlikeholdsmaskiner."

til:

"i) Ved alle hjuldetektorer på linjen, skal det være anordnet oppkjørsbjelker av hensyn til sporrensere. Følgende unntak gjelder: - Hjuldetektorer plassert mellom sporveksler med mindre enn 12 meter innbyrdes avstand. Oppkjørsbjelker skal plasseres før/etter sporvekselgrupper - Hjuldetektorer plassert i tunneler mer enn 60 meter fra tunnelåpning. Skilt 75C "Hev sporrenser" (https://trv.jbv.no/wiki/Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_75C_.E2.80.9DHev_sporrenser.E2.80.9D) monteres ved tunnelåpning. For oppkjørsbjelke, se https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Oppkj.C3.B8rsbjelke


Samtidig innføres følgende presisering i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Oppkj.C3.B8rsbjelke:

For krav til beskyttelse av hjuldetektorer, se https://trv.jbv.no/wiki/Signal/Prosjektering/Togdeteksjon#Generelt_4


Begrunnelse: I sporvekselgrupper vil det uansett ikke være aktuelt å anvende sporrensere til snørydding. I tunneler er det heller ikke aktuelt å bruke sporrenser.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Ved å introdusere unntakene kan bestemmelsen gjøres generell, slik at kravteksten kan endres til :

i) Hjuldetektorer skal beskyttes med oppkjørsbjelker av hensyn til sporrensere.

Unntak:

  1. Oppkjørsbjelker skal plasseres før/etter sporvekselgrupper der hjuldetektorer er plassert mellom sporveksler med mindre enn 12 meter innbyrdes avstand.
  2. Oppkjørsbjelker skal ikke benyttes i tunneler der hjuldetektorer er plassert mer enn 60 meter fra tunnelåpning .

2.1 R - pålitelighet

Ubetydelig påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ubetydelig påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ubetydelig påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Noen færre hjuldetektorer trenger beskyttelse, litt reduserte kostnader

2.7 K - kapasitet

Ingen påvirkning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet kommer fra fagmiljø med kompetanse på sporvedlikehold og antas å være solid forankret. Endringen er også i tråd etablert praksis.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:16 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 13:34 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:23 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 15:09 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 15:54 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --