550 2018 Endringsartikkel 1972

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1972
Forslagsdato 20.01.2018
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7 Togdeteksjon
Avsnitt 4.4.
Forslagstekst d) Det skal vurderes om deteksjonsutrustning skal utstyres med utrustning for overvåkning av deteksjonsavnittets tilstand.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er foreslått for at det ved prosjektering av togdeteksjon skal undersøkes om togdeteksjonsutrustningen skal overvåkes med smart vedlikehold eller lignende.

Forslaget innebærer ikke annet enn at det skal vurderes om overvåkning skal implementeres. Det vil ikke endre noen andre forhold for prosjektering av togdeteksjon. Bygging vil kunne kompliseres noe dersom overvåkning implementeres. Vedlikehold kan effektiviseres betydelig dersom overvåkning implementeres.

Forslaget anbefales.

2.1 R - pålitelighet

Forslaget legger til rette for en forbedring av påliteligheten i infrastrukturen.

2.2 A - tilgjengelighet

Forslaget legger til rette for en forbedring av tilgjengelighet i infrastrukturen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forslaget legger til rette for en forbedring av vedlikeholdbarheten av infrastrukturen.

2.4 S - sikkerhet

Ingen direkte påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen direkte påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Ingen direkte påvirkning.

2.7 K - kapasitet

Ingen direkte påvirkning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er ikke mulig å se noen negative konsekvenser av at det gjøres en slik vurdering.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:53 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:44 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:02 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 15:58 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --