550 2018 Endringsartikkel 2071

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2071
Forslagsdato 25.05.2018
Forslagsstiller Kenneth Hovd
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 5
Avsnitt Vedlegg a
Forslagstekst Generisk avvik på 4.1.1.2 d).2 er registret i vedlegg a og har minimumstiltak ingen tiltak.

Gjensidig krav 4.6.2 a) (som omhandler det samme) er ikke medtatt i vedlegg a. Burde denne inkluderes som identifisert avvik?

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Bakgrunnen for endringsforslaget er at gjeldende krav i TRV krever at motliggende sporveksel i sikkerhetssone skal være i kontroll for at tilhørende togvei skal kunne sikres. Samtidig er funksjonaliteten i NSI-63 slik at kravet ikke oppfylles, og det er i følge vedlegg TRV/Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/Prosjektering_sikringsanlegg_NSI-63 ikke nødvendig med tiltak for å oppfylle kravet ved endringer i et NSI-63 anlegg. I Thales-prosjektet er det ønske om å endre kravet for å få bedre fleksibilitet i sikringsanleggene. Ønsket funksjonalitet er analysert i forbindelse med Thalesprosjektet, og analysen legges til grunn for endringen.

Endringsforslaget kan implementeres med et unntak til 4.1,1.2 d.2) og 4.6.2.a) som sier: Ikke hvis funksjonaliteten i sikringsanlegget er slik at sikkerhetssone etableres i begge bein i sporvekselen før og under omlegging.

2.1 R - pålitelighet

Ingen betydning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen betydning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen betydning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påviselig betydning.

2.5 L - levetid

Ingen betydning.

2.6 Ø - økonomi

Ingen betydning.

2.7 K - kapasitet

Kapasiteten øker etter som sikringsanleggene og togframføring blir mer fleksibelt.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

SSG-00-Q-00270

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Funksjonaliteten er analysert i forbindelse med at den ønskes implementert i Thales-anleggene. Analysen viser at eventuell risikoøkning kan ignoreres.

Det anbefales at endringen gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ja!! ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 09:13 (CEST)

4.2 Prosjekter

Endringsforslaget ser ut til å være begrunnet med en udokumentert påstand mht sikkerhet: "Ingen påviselig betydning."--Kjell.holter (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 15:25 (CEST) Ok, forutsatt at dokumentet det henvises til gjøres tilgjengelig/ferdigstilles i ProArc--Kjell.holter (diskusjon) 8. sep. 2018 kl. 12:23 (CEST)

Kommentar: Underlaget for påstanden er dokumentert i SSG-00-Q-00270.--Ronald Hortman (diskusjon) 5. sep. 2018 kl. 15:25 (CEST)
SSG-00-Q-00270 ligger med status "under arbeid" i Proarc og er ikke tilgjenegelig der--Jse (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 15:40 (CEST)
OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 13:09 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 11:37 (CEST)

4.4 Teknologi

Referanse til risikoanalysen må legges inn.--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 11:40 (CEST)

Kommentar: Referanse lagt inn. --Ronald Hortman (diskusjon) 5. sep. 2018 kl. 15:31 (CEST)

ok --Christopher Schive (diskusjon) 10. sep. 2018 kl. 17:36 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --