550 2019 Endringsartikkel 2206

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2206
Forslagsdato 02.01.2019
Forslagsstiller Claus Feyling
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt Tabell 7.11 Balise ID
Forslagstekst Når to signaler har samme nummer (f.eks. Rånåsfoss 273L og 273N) og begge to har repepeterbalisegruppe(r) så får vi en konflikt med navngiving av balise-ID for disse. Begge rep-gruppene skal hete RFSR273 i henhold til dette.

Forslag: Innfør en tilleggsregel om at dersom balisegruppe 2 ligger an til å få samme balise-ID som gruppe 1 så skal gruppe 2 behandles id-messig som om den var andre Rep-gruppe i kjøreretningen. Dvs i nevnte eksempel vil gruppene bli hetende RFSR273 hhv RFSV273.

Kommentar: Vi vil "løpe tom" for bokstaver dersom det er to eller flere spor med til sammen fler enn fire rep-grupper. Dette hører trolig med til sjeldenhetene, antageligvis vil en oppvakt ingeniør catche problemet og finne en ad-hoc løsning når situasjonen oppstår.

Se vedlagt eksempel med konflikt i grønt.

Referansedokumenter

MIP-00-S-01025-Model.pdf

2 Vurdering av endringen

Det mangler krav til at balise ID skal være unik. Dette er underforstått i dagens regelverk. Kravet bør tas inn eksplisitt. Det vil da ikke være nødvendig å presisere at to rep.grupper må defineres som etterfølgende dersom de ligger an til å få samme balise ID.

Dagens krav til baliseidentitet:

a) Balisegruppens ID (i kodetabellens "ID-kolonne") utformes i henhold til Tabell 12.

b) Ved enhver endring av prosjektering/prosjekteringsforslag skal opprinnelig ID beholdes. En ID som tilhørte en slettet balisegruppe skal ikke gjenbrukes.

Nytt krav c):

c) Balisegruppes ID skal være unik.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Unik ID kan være nødvendig i forbindelse med vedlikehold

2.4 S - sikkerhet

Unik ID kan bidra til å redusere sannsynlighet for feil

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er en formalisering av det som skal være praksis.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 13:05 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 09:51 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 16:31 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 16:29 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 16:07 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --