550 2019 Endringsartikkel 2424

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2424
Forslagsdato 30.08.2019
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Lyssignal
Avsnitt 3.1.3.3
Forslagstekst Erfaring med LED fra flere leverandører viser at dagens krav ikke lar seg oppfylle.

Inntil disse kravene eventuelt ivaretas i kravspesifikasjoner foreslås det at kravene i TRV endres som nedenfor:

a) En diodematrise skal ”tenne” maksimum 20 ms etter at korrekt spenning er mottatt på diodematrisens tilkoblinger.

b) En diodematrise skal gi den spesifiserte lysstyrken maksimum 75 ms etter at korrekt spenning er mottatt på diodematrisens tilkoblinger.

c) En diodematrise skal ”slukke” maksimum 20 ms etter at spenning på diodematrisens tilkoblinger er koblet bort.

endres til

a) En diodematrise skal ”tenne” maksimum 75 ms etter at korrekt spenning er mottatt på diodematrisens tilkoblinger.

b) En diodematrise skal gi den spesifiserte lysstyrken maksimum 200 ms etter at korrekt spenning er mottatt på diodematrisens tilkoblinger.

c) En diodematrise skal ”slukke” maksimum 75 ms etter at spenning på diodematrisens tilkoblinger er koblet bort.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen vil samstemme krav i TRV med kravspesifikasjoner og faktisk ytelse på signalene. Kravene opprettholdes i TRV inntil de ivaretas i en eventuell ny teknisk spesifikasjon.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:42 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 10:20 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 11:29 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 16:45 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 16:07 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --