550 2019 Endringsartikkel 2426

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2426
Forslagsdato 30.08.2019
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Lyssignal
Avsnitt 3.3 krav d)
Forslagstekst På bakgrunn av erfaringer med LED viser det seg at kravene til nattsenking er feil.

Inntil slike krav ivaretas i en teknisk spesifikasjon bør verdiene i tabell 7 etter tilråding fra leverandør endres til:

Gul: 1250 3500 250 1000 Grønn: 500 1400 150 420

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen vil samstemme krav i TRV med kravspesifikasjoner og faktisk ytelse på signalene. Kravene opprettholdes i TRV inntil de ivaretas i en eventuell ny teknisk spesifikasjon.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 13:02 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 10:21 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 11:30 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 16:46 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 16:09 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --