550 2020 Endringsartikkel 2601

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2601
Forslagsdato 18.02.2020
Forslagsstiller Kjell Kristian Hageland
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7 Togdeteksjon
Avsnitt 3.3.1 i)
Forslagstekst I arbeid med Generisk kravspesifikasjon for signalanlegg og kravspesifikasjoner for ERTMS Nasjonal implementering ble beskyttelsesmetode for tellehoder diskutert. Oppkjørsbjelker er en kostbar løsning, både ved installasjon og eventuell reparasjon. Ved installasjon kreves i de fleste tilfeller brusviller og dermed svillebytte. Dersom oppkjørsbjelker blir påkjørt fordi sporrenser ikke blir hevet vil skadene ofte bli store. Sporrenser er hydraulisk senket og vil ikke gli over oppkjørsbjelken uten å samtidig påføre skade på både bjelke og sviller.

I kravprosess for ERTMS Nasjonal implementering ble det derfor spesifisert at tellehoder skulle beskyttes mot snøryddingsutstyr uten at oppkjørsbjelke ble spesielt nevnt. Det er reflektert i kravet OBJ-ACS-356 i SGRS (Contractor shall ensure that the detection unit, associated cables and other equipment accessible by the public is well protected during snow removal and maintenance activities on and alongside the track while still maintaining maintainability.). I kravutviklingen ble det gjennomført en møteserie for å forankre krav som ikke hadde noen tydelig kilde å spore til, deriblant dette kravet. Referat er lagret på sak 201400756-28 i JBV-arkiv.

SGRS var gjennom en V&V prosess og ble akseptert av Teknologi.

Tellehoder levert fra Siemens har gjennomgått en testperiode i 2019 hvor de blant annet har ligget vinteren gjennom på Haugastøl og Røros. På disse stedene har man gjort forsøk med sporrenser og funnet at med enkle tiltak er det ikke konflikt mellom sporrenser og tellehode.

Med bakgrunn i dette foreslås avsnittet endret fra: i) Hjuldetektorer skal beskyttes med oppkjørsbjelker av hensyn til sporrensere.

Til i) Hjuldetektorer skal beskyttes for å unngå skade ved bruk av sporrensere.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringen gjelder krav til beskyttelse av tellehoder/hjuldetektor. I gjeldende krav refereres det til en standard overbygningskomponent, oppkjørsbjelke, som beskyttelse mot sporrenserutstyr. Utførelsen av oppkjørsbjelken er ikke optimal med hensyn til nedsenket sporrenserutstyr som framføres i større hastigheter (opp til 20 m/s), det er en fare for at både oppkjørsbjelke, sviller, hjuldetektor og sporrenserutstyr ødelegges hvis sporrenserutstyret ikke løftes.

Det forutsettes at adekvat beskyttelse beskrives i systemdokumentasjon, og at beskyttelse installeres i tråd med beskrivelse.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen har ingen eller liten innvirkning på pålitelighet. Det forutsettes at beskyttelse beskrives i systemdokumentasjon, og at beskyttelse installeres i tråd med beskrivelse. Beskyttelsen må ha en utførelse som gir tilstrekkelig lav sannsynlighet for at installasjoner ødelegges. Dersom det installeres godkjente løsninger vil beskyttelsen av hjuldetektoren være minst like pålitelig som med oppkjørsbjelke.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen har ingen eller liten innvirkning på tilgjengeligheten. Det forutsettes at beskyttelse beskrives i systemdokumentasjon, og at beskyttelse installeres i tråd med beskrivelse. Beskyttelsen må ha en utførelse som gir tilstrekkelig lav sannsynlighet for at installasjoner ødelegges. Dersom det installeres godkjente løsninger vil beskyttelsen av hjuldetektoren være minst like tilgjengelig som med oppkjørsbjelke.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen har liten, men sannsynligvis positiv innvirkning på vedlikeholdbarhet. Det forutsettes at beskyttelse beskrives i systemdokumentasjon, og at beskyttelse installeres i tråd med beskrivelse. Beskyttelsen må ha en utførelse som gir tilstrekkelig lav sannsynlighet for at installasjoner ødelegges. Dersom det installeres godkjente løsninger vil beskyttelsen av hjuldetektoren være minst like vedlikeholdbar som med oppkjørsbjelke, etter som en adekvat løsning ikke vil medføre at sviller og beskyttelse (oppkjørsbjelke) ødelegges ved en eventuell påkjørsel.

3.4 S - sikkerhet

Det er ikke identifisert noen farer som kan oppstå på grunn av en eventuell svikt i beskyttelsen av hjuldetektor. En svikt vil føre til at hjuldetektor kan ødelegges, og disse inngår i et akseltellersystem som feiler til sikker tilstand hvis en hjuldetektor ødelegges.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen har liten eller ingen innvirkning på levetid og kapasitet. Det forutsettes at beskyttelse av hjuldetektorer beskrives i og installeres i tråd med monteringsanvisninger for hvert system. Beskyttelsen må ha en utførelse som gir tilstrekkelig lav sannsynlighet for at installasjoner ødelegges. Dersom det installeres godkjente løsninger vil beskyttelsen av hjuldetektoren ha samme eller bedre levetid enn en oppkjørsbjelke, etter som en godkjent løsning sannsynligvis ikke vil medføre at sviller og beskyttelse (oppkjørsbjelke) ødelegges ved en eventuell påkjørsel.

3.6 Ø - økonomi

Endringen har liten, men sannsynligvis positiv innvirkning på livsløpkostnadene. Det forutsettes at beskyttelse av hjuldetektorer beskrives i monteringsanvisninger for hvert system. Beskyttelsen må ha en utførelse som gir tilstrekkelig lav sannsynlighet for at installasjoner ødelegges. Dersom det installeres godkjente løsninger vil beskyttelsen av hjuldetektoren sannsynligvis ha lavere livsløpskostnader enn en oppkjørsbjelke, etter som en godkjent løsning sannsynligvis ikke vil medføre at sviller og beskyttelse (oppkjørsbjelke) ødelegges ved en eventuell påkjørsel. Det kan også gi enklere installasjon.

3.7 K - klima og miljø

Endringen gir ingen konsekvenser for klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

3.9 Høringskommentarer

Endringsforslaget har ikke vært på høring, men det er forelagt for og akseptert av fagansvarlig overbygning.

Forslagsstiller referer til uttalelser fra kompetent hold.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Gjeldende utførelse av oppkjørsbjelke, som beskrevet i overbygningsregelverket er ikke en optimal utførelse og kan medføre en fare for at visse typer snøryddingsutstyr, som for eksempel hydraulisk senket plog framført i større hastigheter, kan ødelegge både plog, beskyttelse, sviller som beskyttelsen er festet i, og hjuldetektor. Så lenge beskrivelsen i overbygningsregelverket er styrende må det gis mulighet for å beskytte installasjoner på andre måter.

Endringsforslaget anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 14:36 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 4. aug. 2020 kl. 09:09 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:21 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:33 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:00 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!