550 2020 Endringsartikkel 2685

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2685
Forslagsdato 17.06.2020
Forslagsstiller Hans Svee
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 6 Midlertidige hastighetsnedsettelser
Forslagstekst Forslag til justering i Teknisk regelverk: mulighet i TR til å endre eksisterende midlertidig hastighetsnedsettelse ved arbeid i sporet

Det er ønskelig å gi rom for å endre til mindre restriktiv hastighet uten å endre målavstand på en eksisterende midlertidig hastighetsnedsettelse. Hvis man f.eks. ønsker å endre nedsatt hastighet fra 40 km/h til f.eks. bare 60 km/h uten å flytte inn skilt og baliser (kun omskilting og omprogrammering).

Dette vil forenkle arbeidet ved behov for å øke hastigheten ved pågående arbeider.

Vurdering av RAMS og LØK: R: Påliteligheten vurderes som uendret A: Endringen vurderes til å gi bedre tilgjengelighet på strekningen M: Man vil bruke mindre tid på å endre til mindre restriktiv hastighet S: Sikkerheten er så langt vi kan vurdere det uendret L: Levetid vil være uendret Ø: Det vil kreve mindre ressurser å gjøre endringer K: Det vurderes å bedre strekningens kapasitet

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

ATC-systemet kan benyttes for å sikre teknisk overvåking av midlertidige hastighetsnedsettelser i infrastrukturen. Baliser legges da ut i målavstand + 150 m før området begynner, ved starten av området, og ved slutten av området. Målavstand er avhengig av normal linjehastighet og den nedsatte hastigheten.

3 Vurdering av endringen

Den foreslåtte endringen vil gi noe lengre varslingstider for fører. TTG ønsker derfor ikke at det gis ubegrenset tilgang til dette, men at det kan benyttes i visse tilfeller.

Nytt avsnitt 6.1.2 foreslås:

3.1 6.1.2 Endringer i nedsatt hastighet

Krav ID Dersom nedsatt hastighet skal økes før hastighetsnedsettelsen oppheves kan dette gjøres uten å flytte balisegrupper dersom følgende oppfylles:

  • Endringen gjelder for maksimalt 14 døgn
  • Økningen av nedsatt hastighet er på maksimalt 20 km/h

Endringen i prosjekteringen kan gjøres med rødt og grønt i kodetabellen. Endringen må for øvrig være i henhold til kontrollhåndboka, med kontroll av prosjektering og installasjon.

3.2 R - pålitelighet

Påliteligheten vurderes som uendret.

3.3 A - tilgjengelighet

Endringen kan gi bedre tilgjengelighet på sporet, da hastigheten kan settes noe opp enklere.

3.4 M - vedlikeholdbarhet

Man vil bruke mindre tid på å endre til mindre restriktiv hastighet.

3.5 S - sikkerhet

Ingen endring

3.6 L - levetid og kapasitet

Levetid vil være uendret. Kapasitet kan bedres ved at hastigheten kan settes noe opp enklere.

3.7 Ø - økonomi

Det vil kreve mindre ressurser å gjøre endringer

3.8 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.10 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 14:48 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:49 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:23 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:35 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:01 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!