550 2020 Endringsartikkel 2722

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2722
Forslagsdato 28.08.2020
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 8
Avsnitt 3.1
Forslagstekst Krav TRV:05545 ble utledet fra kravet om at minimum sporvidde i en sporveksel kan være 1426mm, men kontrollen av oppfyllelse av kravet var basert på det som har vist seg å være en sviktende forutsetning om at stokkskinna ligger på korrekt plass. Derfor ble kontrollen av oppfyllelse av det kravet gjort indirekte med å kontrollere at det ikke skal være mulig å få kontroll på sporvekselen med mer enn 10 mm mellom tunge og stokkskinne. Det er foreslått at direkte kontroll av sporvidde er riktigere.

Derfor bør kravet endres fra:

«Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende tunge og stokkskinne er ≤ 10 mm på noe punkt i anleggsflaten bak tungespiss.»

til

«Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når sporvidden er >= 1426 mm i tungens anleggsflate bak tungespiss.»

Krav TRV:07162 bør også endres tilsvarende.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kravendringen gjelder sporveksler og bruk av drivmaskiner for å kontrollere sporvidde gjennom sporveksler.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Kravendringen har ingen påvirkning på systemets pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Kravendringen har ingen påvirkning på systemets tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravendringen kan gjøre det noe lettere å installere drivmaskiner i sporveksler og å kontrollere funksjonaliteten for kontroll av sporviddereduksjoner i sporveksler.

3.4 S - sikkerhet

Kravendringen har ingen påvirkning på systemets og funksjonens sikkerhet

3.5 L - levetid og kapasitet

Kravendringen har ingen påvirkning på systemets levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Kravendringen har ingen påvirkning på økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Kravendringen har ingen påvirkning på klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen.

3.9 Høringskommentarer

Endringsforslaget er forelagt fagansvarlig for overbygning, og det er konkludert med at forslaget er hensiktsmessig.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Krav TRV:05545 ble utledet fra kravet om at minimum sporvidde i en sporveksel kan være 1426mm, men kontrollen av oppfyllelse av kravet var basert på det som har vist seg å være en sviktende forutsetning om at stokkskinna ligger på korrekt plass. Derfor ble kontrollen av oppfyllelse av det kravet gjort indirekte med å kontrollere at det ikke skal være mulig å få kontroll på sporvekselen med mer enn 10 mm mellom tunge og stokkskinne. Det er foreslått at direkte kontroll av sporvidde er riktigere, og fagansvarlige for overbygning i TRV sagt seg enig i dette.

Derfor anbefales det at kravet endres fra: «Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende tunge og stokkskinne er ≤ 10 mm på noe punkt i anleggsflaten bak tungespiss.» til «Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når sporvidden er >= 1426 mm i tungens anleggsflate bak tungespiss.»

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:08 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:39 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:29 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:40 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 23:01 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!