550 2021 Endringsartikkel 2598

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2598
Forslagsdato 14.02.2020
Forslagsstiller Erik M Einarsen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 6.3 Anleggsdokumentasjon
Avsnitt 6.3.1
Forslagstekst Det gjelder krav TRV:02363.

Dette avsnittet i regelverket dekker ikke leveransen til elektroniske anlegg slik som Thales anlegg. Det må endres/tillegges slik at vi får en egnet leveranse til dokumentasjon til slike anlegg. Det er nå forskjellige leveranser av dokumentasjon til Thales anlegg, fordi det ikke går klart frem i teksten i regelverk hva som skal leveres til slike anlegg.

Basert på informasjon fra Thales-GA-prosjektet foreslås det å endre kravet til nedenstående:

g) Anleggsdokumentasjonen skal bestå av følgende:

 1. Skjematisk plan
 2. Forriglingstabell
 3. Funksjonsspesifikasjon ****
 4. Signal- og baliseplassering (NSS)
 5. Plantegning **
 6. Kabelplan *
 7. Trådfordeling *
 8. Sporisolering**
 9. Koblingsskjema *
 10. ATC kodetabeller (NSS)
 11. Sikkerhetsbevis for spesifikk applikasjon (Specific Application Safety Case)
 12. Frigivelsesdokumentasjon ***
 13. Programvarebeskrivelse (SW engineering) ***

* For anlegg med Thales L90 5 er dette dekket ved følgende dokumentasjon:

 • Hardware engineering
 • Cable design
 • Power supply
 • Software engineering

** Ikke for anlegg med Thales L90-5.

*** Bare for anlegg med Thales L90-5.

**** Bare for anlegg med NSB-94.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringen gjelder krav til dokumentasjon for spesifikke applikasjoner med sikringsanlegg av typen Thales L90-5.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Gitt utgangspunktet for endringsforslaget legges det til grunn at påliteligheten for anlegg med Thales L90-5 kan bedres.

3.2 A - tilgjengelighet

Gitt utgangspunktet for endringsforslaget legges det til grunn at tilgjengeligheten for anlegg med Thales L90-5 kan bedres.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Gitt utgangspunktet for endringsforslaget legges det til grunn at vedlikeholdbarhet for anlegg med Thales L90-5 kan bedres.

3.4 S - sikkerhet

Det legges til grunn at sikkerhet på overordnet jernbanesystemnivå ikke påvirkes.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen har ingen betydning for levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Livsløpkostnader øker ikke.

3.7 K - klima og miljø

Endringen har ingen påvirkning på klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Detaljert oversikt over dokumentasjon for spesifikke applikasjoner med Thales L90-5 finnes i SSG-00-A-00112.

3.9 Høringskommentarer

Forslaget er ikke sendt til høring da forslaget kommer fra en erfaren bruker av dokumentasjonen, og Thales-GA-prosjektet har gitt beskrivelse av relevant dokumentasjon.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen vil gi forankring for standardisering av dokumentasjon for anlegg med Thales L90-5 slik at det sikres at dokumentasjonen er dekkende og tilstrekkelig.

Forslaget anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 14:05 (CET)

5.2 Prosjekter

Punkt g) må merkes med (NSS), ellers OK--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:58 (CET) Disse kravene bør jo ligge i kontrakten med Thales. OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:05 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 13:03 (CET)

5.4 Teknologi

På generelt grunnlag, så mener jeg at erfaringer fra en del av de siste tids hendelser viser at det også må utarbeides en EMC-plan i tråd med EN 50121-1 kpt. 5 (Plan for the management of EMC). Gjennom en slik plan vil man fremskaffe bedre oversikt over støykilder, støyofre og koblingsmekanismen mellom dem. Et slikt krav bør også behandles mer helhetlig innenfor elektrofagene i TRV, men uansett bør det allerede nå komme med på denne type lister. --Tore Telstad (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 17:17 (CET)

--Ronald Hortman (diskusjon) 7. feb. 2021 kl. 21:03 (CET) I møte 5.2.2021 kom man til enighet om hvordan Bane NOR kan stille krav som ivaretar det ovenfor nevnte. Skissen vil manifesteres i et endringsforslag til "Felles elektro". Forslaget er under utarbeidelse i Teknisk. I "TRV/Signal/Prosjektering" forberedes dette med en henvisning til Felles elektro fra avsnitt 5.1.11 i kapittel 4.

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:17 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres