550 2021 Endringsartikkel 2894

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2894
Forslagsdato 15.01.2021
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Togdeteksjon
Avsnitt 3.3.5.3
Forslagstekst Nøkkelskapets kart skal være utstyrt med kilometerangivelse som viser arbeidsområdets utstrekning.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Nøkkelskap settes opp for å ha kontroll på nøkler som sikkerhetsvakter bruker for å sikre arbeidsområder på strekninger med akseltellere som system for togdeteksjon. I disse nøkkelskapene er det kart som viser arbeidsområdets utstrekning. TRV stiller i dette avsnittet detaljerte krav til informasjon i kartet for arbeidsområdets utstrekning. Det har kommet tilbakemeldinger på at det ikke er tilstrekkelig informasjon med eksisterende utforming.

3 Vurdering av endringen

Det har kommet tilbakemeldinger på at det ikke er tilstrekkelig informasjon i kartet over arbeidsområdet med eksisterende krav til utforming. Konkret er det ønske om et krav om at også kilometerangivelse av arbeidsområdets utstrekning påføres kartet.

Det er uklart om dette er en presisering av eksisterende krav eller et nytt krav. Gitt detaljeringsgraden på kravene i dette avsnittet håndteres det som om det er et nytt krav.

3.1 R - pålitelighet

Endringen har ingen påvirkning på systemets pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen har ingen påvirkning på systemets tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen har ingen påvirkning på behov for vedlikehold.

3.4 S - sikkerhet

Endringen vil kunne redusere sannsynligheten for at det oppstår misforståelser ved arbeid i og ved spor ved bruk av arbeidsområder.

Det er ikke kjent at det kan oppstå farer som følge av svikt i systemet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen har ingen påvirkning på levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen har ingen påvirkning på økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Endringen har ingen påvirkning på klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 14:07 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 22:23 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 11:47 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 13:09 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:05 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres