550 2023 Endringsartikkel 3658

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3658
Forslagsdato 15.05.2023
Forslagsstiller Signalteknologi
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
Avsnitt TRV:05544 TRV:07161
Forslagstekst 3 Sporvekselutrustning - tekniske krav (prosjektering)

3.1 Generelt

Nåværende ordlyd er:

TRV:05544 a) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende sporvekseltunge/krysspiss og stokkskinne/vingeskinne er ≤ 3 mm i tungespiss.

Forslag til ny ordlyd blir:

TRV:05544 a) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende sporvekseltunge/krysspiss og stokkskinne/vingeskinne er ≤ 3 mm ved drivmaskinens kontrollpunkt.

Forklaring: Tungespiss i denne forbindelse er et overbygningskrav (prosjekteringskrav.) Signal kan ikke ivareta prosjektering i henhold til overbygningskrav, men vi kan si noe om signal sine muligheter til å kontrollere marginene ved nettopp inngrepspunktet. Merk at vedlikeholds grensene blir ivaretatt av annet TRV-krav.


3 Sporvekselutrustning (vedlikehold) 3.1 Generelt

Nåværende ordlyd er:

TRV:07161 ▶ a) Avstand mellom tilliggende tunge og stokkskinne skal ikke overstige 3 mm i tungespiss.

Forslag til ny ordlyd blir:

TRV:07161 ▶ Krav til kontroll av tilliggende tunge: a) Når sporveksel legges om skal det ikke kunne oppnås kontroll om det legges imellom passbit større enn 3 mm ved drivmaskinens kontrollpunkt. b) Når sporveksel legges om skal det ikke kunne oppnås kontroll om det legges imellom passbit på 5 mm ved tungespiss. Lærebokstekst: Avstand mellom tilliggende tunge og stokkskinne etter at sporveksel er lagt om og i kontroll, skal ikke overstige 3 mm i tungespiss i henhold til overbygningskrav TRV:04422.


Forklaring: Vårt forslag (vedlikehold): Måler ved drivmaskiner punkt a og b. Tester med mellomlegg på 3,5 mm ved inngrepspunk/kontrollpunkt og 4,5 mm eller 5 mm i tungespiss at det ikke kommer i kontroll ved omlegging. Punkt c ivaretar opprinnelig intensjon samtidig som det peker på opprinnelig krav i overbygning.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ved omlegging av en sporveksel er det viktig å sikre at det ikke er for stort mellomrom mellom tilliggende tunge og stokkskinne. Stort mellomrom i tungespiss kan medføre avsporing.

3 Vurdering av endringen

Forslaget går ut på å konkretisere hvordan målingene skal gjennomføres. I dag er det ofte vanskelig å oppfylle kravet i tungespiss, noe som har ført til varierende praksis. Forslaget skal bidra til mer enhetlig praksis, hvor det blir tydeligere hva som skal måles av Signal, og hva som måles av Bane/Overbygning.

Følgende endringer anbefales:

3 Sporvekselutrustning - tekniske krav (prosjektering)

3.1 Generelt

Nåværende ordlyd er:

TRV:05544

a) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende sporvekseltunge/krysspiss og stokkskinne/vingeskinne er ≤ 3 mm i tungespiss.

Forslag til ny ordlyd blir:

TRV:05544

Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende sporvekseltunge/krysspiss og stokkskinne/vingeskinne er ≤ 3 mm ved drivmaskinens kontrollpunkt.

Forklaring: Tungespiss i denne forbindelse er et overbygningskrav (prosjekteringskrav.) Signal kan ikke ivareta prosjektering i henhold til overbygningskrav, men vi kan si noe om signal sine muligheter til å kontrollere marginene ved nettopp inngrepspunktet. Merk at vedlikeholds grensene blir ivaretatt av annet TRV-krav.


3 Sporvekselutrustning (vedlikehold)

3.1 Generelt

Nåværende ordlyd er:

TRV:07161

▶ a) Avstand mellom tilliggende tunge og stokkskinne skal ikke overstige 3 mm i tungespiss.

Forslaget innebærer at dette blir to nye krav:

TRV:07161

▶ Når sporveksel legges om skal det ikke kunne oppnås kontroll om det legges imellom passbit større enn 3 mm ved drivmaskinens kontrollpunkt.

Ny krav-ID:

▶ Når sporveksel legges om skal det ikke kunne oppnås kontroll om det legges imellom passbit på 5 mm ved tungespiss.

Avstand mellom tilliggende tunge og stokkskinne etter at sporveksel er lagt om og i kontroll, skal ikke overstige 3 mm i tungespiss i henhold til overbygningskrav TRV:04419. Dette må også kontrolleres av Signal etter innlegging eller arbeid på drivmaskinen, og ved generiske kontroller.


Forklaring: Vårt forslag (vedlikehold): Måler ved drivmaskiner punkt ved kontrollpunkt og tungespiss. Tester med mellomlegg på 2,0 - 3,5 mm ved inngrepspunk/kontrollpunkt og 4,5 mm eller 5 mm i tungespiss at det ikke kommer i kontroll ved omlegging. Læreboksteksten ivaretar opprinnelig intensjon samtidig som det peker på opprinnelig krav i overbygning.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Enklere å vite hva som er innenfor kravene

3.4 S - sikkerhet

Ingen merkbar endring

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen merkbar endring

3.6 Ø - økonomi

Ingen merkbar endring

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Forslaget er sendt på høring, se saksrom 202308529-1.

Høringssvar: saksrom 202308529-5.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bidrar til å rendyrke signalkravene. Kravene gjelder nå kun ved angrepspunktene, samt hvordan det skal testes ved farepunktet i forbindelse med kontroll av sporvekseldrivmaskin. Duplisering fra overbygningskrav reduseres. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 11:25 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 11:29 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 12:08 (UTC) Mye bra! Punkt b: er det riktig at sporveksel ikke skal gå i kontroll ved 5 mm passbit mellom tunge og stokkskinne, eller bør det være et krav til at passbit på 5 mm (og ikke 6 mm) kan plasseres inn mellom tungespiss og stokkskinne?--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 10:34 (UTC)

Opprinnelig forslag var at det ikke skulle komme i kontroll med en passbit større enn 5 mm. Etter vurdering ble kravet ansett å være upresist, da neste størrelse blir avhengig av hvilke passbiter kontrolløren har med seg. "Større enn 5 mm" vil jo også omfatte 5,1 mm. (Det samme gjelder for øvrig også for 3 mm-kravet, men dette er i tråd med tidligere krav og lang etablert praksis.) Dersom 5 mm viser seg å bli vanskelig å oppfylle får vi vurdere om det er akseptabelt å øke det i neste runde. Jetsaf (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:25 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:26 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 08:09 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres. Forslagsteksten sjekkes ut mot fagansvarlig overbygning før implementering. Det som spesifikt må sjekkes er om det skal sjekkes med passbit før omlegging eller etter omlegging (er i kontroll).

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!