550 2023 Endringsartikkel 3659

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3659
Forslagsdato 15.05.2023
Forslagsstiller Signalteknologi
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
Avsnitt TRV:05546 og TRV:07164
Forslagstekst Angående 58 mm

3 Sporvekselutrustning - tekniske krav (prosjektering) 3.1 Generelt

Nåværende ordlyd er:

TRV:05546 c) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av posisjon kun oppnås når avstanden mellom fraliggende sporvekseltunge og stokkskinne er ≥ 58 mm i hele tungepartiet

Forslag til ny ordlyd blir:

TRV:05546 c) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av posisjon kun oppnås når avstanden mellom fraliggende sporvekseltunge og stokkskinne er ≥ 58 mm ved kontrollpunktene.


Forklaring: Vårt forslag innebærer at vi «rendyrker» dette prosjekteringskravet for signal, og peker på de muligheter som finnes i sporvekselutrustningen til å oppfylle opprinnelig (overbygnings) krav til < 58 mm.


3 Sporvekselutrustning (vedlikehold) 3.1 Generelt

Nåværende ordlyd er:

TRV:07164 ▶ d) Avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne skal være ≥ 58 mm kontrollert i hele tungens lengde.

Forslag:

Kravet kan slettes fra signalregelverket, men det må sikres at overbygningskrav TRV:04422 kontrolleres etter innlegging av ny drivmaskin.

Forslag til ny lærebokstekst: Lærebokstekst: Ved innlegging av ny drivmaskin må det kontrolleres at TRV:04422 er oppfylt, dvs at det er minst 58 mm avstand mellom stokkskinne og fraliggende tunge i hele tungens lengde.

Forklaring: Vårt forslag innebærer at vi «fjerner» dette kravet fra signal og peker på overbygning, da det er bane som må ta videre aksjoner ved avvik fra kravet.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ved omlegging av sporveksel er det viktig å sikre at det ikke er for liten avstand mellom stokkskinne og fraliggende tunge. Ved for liten avstand kan toget begynne å klatre, noe som kan føre til avsporing.

3 Vurdering av endringen

For signalanlegget er det ikke mulig å kontrollere avstanden annet enn ved kontrollpunktene. Korrekt bestykning, kontroll ved innleggelse og generiske arbeidsrutiner bidrar til kontrollen i hele tungens lengde.

Forslaget innebærer å rendyrke kravene for signal slik at de blir verifiserbare.

Nåværende ordlyd er:

TRV:05546 c) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av posisjon kun oppnås når avstanden mellom fraliggende sporvekseltunge og stokkskinne er ≥ 58 mm i hele tungepartiet

Forslag til ny ordlyd blir:

TRV:05546 c) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av posisjon kun oppnås når avstanden mellom fraliggende sporvekseltunge og stokkskinne er ≥ 58 mm ved kontrollpunktene.


Forklaring: Forslaget innebærer at vi «rendyrker» dette prosjekteringskravet for signal, og peker på de muligheter som finnes i sporvekselutrustningen til å oppfylle opprinnelig (overbygnings) krav til > 58 mm.

3 Sporvekselutrustning (vedlikehold) 3.1 Generelt

Nåværende ordlyd er:

TRV:07164 ▶ d) Avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne skal være ≥ 58 mm kontrollert i hele tungens lengde.

Forslag:

Kravet slettes fra signalregelverket, men det må sikres at overbygningskrav TRV:04422 kontrolleres etter innlegging av ny drivmaskin.

Forslag til ny lærebokstekst: Lærebokstekst: Ved innlegging av ny drivmaskin må det kontrolleres at TRV:04422 er oppfylt, dvs at det er minst 58 mm avstand mellom stokkskinne og fraliggende tunge i hele tungens lengde.

Forklaring: Forslaget innebærer at vi «fjerner» dette kravet fra signal og peker på overbygning, da det er bane som må ta videre aksjoner ved avvik fra kravet.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring i praksis

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring, kun tydeliggjøring av ansvar

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Forslaget er sendt på høring, se saksrom 202308529-2.

Høringssvar: saksrom 202308529-5 og 202308529-6.

Høringskommentarene viser viktigheten av at TRV:02244 som står i overbyggingsregelverket fortsatt blir ivaretatt i forbindelse med kontroll og generisk vedlikehold av drivmaskin som gjennomføres av Signal.

Dette må ivaretas i generiske arbeidsrutiner og sjekklister.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bidrar til å rendyrke krav som kan oppfylles av signalanlegget, og fjerne krav som er duplisert.

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 11:26 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 11:28 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 12:11 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 10:36 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

OK--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:28 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:29 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!