551 2011 Endringsartikkel 164

1 Endringsinformasjon

EndringsID 164
Forslagsdato 2011-12-12
Forslagsstiller RHo
Klassifisering Kravendring
Bok 551
Kapittel 10
Avsnitt 7.1
Forslagstekst Teksten:

Det gjelder samme krav til de midlertidige installasjonene som for permanente, med unntak av at:

  • boring i betongsviller om mulig bør unngås
  • godkjent balisefeste (jfr tegning S.49505) for midlertidige installasjoner kan benyttes.
  • Når det skal benyttes 2 balisegrupper ved signal 69A, skal A – balisen i den ekstra gruppen monteres min. 50m – maks. 60m foran signalet.

Endres til:

Det gjelder samme krav til de midlertidige installasjonene som for permanente, med unntak av at:

  • boring i betongsviller bør unngås
  • balisefeste for midlertidige installasjoner kan benyttes.
  • balisefester for midlertidige hastighetsnedsettelser skal tåle forventede mekaniske påkjenninger.
  • krav til høyde mellom balise og skinneoverkant (SOK) skal tilfredsstilles.
  • når det skal benyttes 2 balisegrupper ved signal 69A, skal A – balisen i den ekstra gruppen monteres min. 50m – maks. 60m foran signalet.Referansedokumenter 18.pdf JD551 ATC_balisefester_midlertidige


2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Det blir lettere å handtere og vedlikeholde ATC-utrustning i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Risikovurdering

18.pdf Underlag for endringen, utarbeidet av signaltjenester.

2.8 Høringskommentarer

Ikke relevant

3 Innstilling fra fagansvarlig

Regelverket endres i tråd med forslaget, med et krav om mekanisk styrke for balisefestet i tillegg.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres