551 2011 Endringsartikkel 178

1 Endringsinformasjon

EndringsID 178
Forslagsdato 2011-12-15
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 551
Kapittel ATC
Avsnitt 4.3, Festing av balisekabel
Forslagstekst I regelverket står det vedrørende balisekabelfeste på sville; ”Beskyttelseslangen skal festes med spesielle klemmer og helt ute på svillekanten skal det settes på en lang bøyle…..”

Tegningen her viser 2 stk klammer.

For at kablelen skal ligge mer beskyttet ved sporarbeid bør den festes med tre klammer. De bør være på begge sider av skinnefoten. Figur 14 bør endres for å vise dette.

Referansedokumenter 26.pdf JD551 ATC_Festing av balisekabel rev_01

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre

2.4 S - sikkerhet

Festing av balisekabel har ingen betydning for sikkerhet.

2.5 L - levetid

Minst like god

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Underlag for endringen, utarbeidet av Signaltjenester

2.8 Høringskommentarer

Ikke relevant

3 Innstilling fra fagansvarlig

Regelverket endres i tråd med forslaget, med krav om minst tre klammer festet på begge sider av skinnefot, og ny figur.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres