551 2013 Endringsartikkel 418

1 Endringsinformasjon

EndringsID 418
Forslagsdato 2012-09-14 13:50:24
Forslagsstiller Musaab Al-Kayssi
Klassifisering Nytt krav
Bok 551
Kapittel Kap.10 ATC
Avsnitt 3.5
Forslagstekst Direkte styring av en repeter balisegruppe kan oppnås hvis og bare hvis ATC-kabelen fra det tilhørende signalet ikke overstiger 300 meter.

Hvis Kabellengden blir lengere enn 300 meter mellom det signalet som skal styre repeter balisegruppe må balisegruppen fiktivstyres av et fiktivtskap. Skapet prosjekteres med like funksjonalitet som det tilhørende signalet.


Referansedokumenter 94.pdf ATC prosjektering

2 Vurdering av endringen

Forslaget beskriver en kjent begrensning som ikke har vært konkretisert i regelverket. Følgende tekst legges inn i Teknisk regelverk Signal/Bygging/ATC#Baliseplassering_generelt:

Kabellengden mellom ATC-koder og tilhørende styrte balise, målt langs skinnegangen, skal ikke overskride 300m. Dette gjelder uansett om signalet som inneholder koderen er optisk eller fiktivt.

Styrte ATC – baliser skal alltid styres fra et signal, optisk eller fiktivt. Fiktivt signal kan benyttes i to sammenhenger:

  • Når avstanden mellom en balise og et optisk signal som har tilstrekkelig funksjonalitet til å styre balisen, er for lang i forhold til krav til kabellengde. Det fiktive signalet har da samme funksjonalitet som det optiske.
  • Når det optiske signalet ikke har tilstrekkelig funksjonalitet til å styre den tilhørende balisen.


2.1 R - pålitelighet

Som dagens praksis.

2.2 A - tilgjengelighet

Som dagens praksis.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Som dagens praksis.

2.4 S - sikkerhet

Som dagens praksis.

2.5 L - levetid

Som dagens praksis.

2.6 K - kapasitet

Som dagens praksis.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres