551 2015 Endringsartikkel 1158

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1158
Forslagsdato 22.06.2015
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 551 Signal, bygging
Kapittel 10
Avsnitt
Forslagstekst Rapporten etter sikkerhetsfeil på Nodeland avdekket behov for justeringer i TRV. Forslag til nytt krav:

Kodeord 0 skal ikke benyttes som et aktivt kodeord fra en styrt balise.

Begrunnelse: Enkelte feil på kodere kan føre til at begge kodeordene kommer ut fra en koder. Dersom et av disse kodeordene er null vil man få det andre gyldige kodeordet. Se for øvrig rapport etter mistanke om sikkerhetsfeil på ATC-koder på Nodeland stasjon (IUP-00-A-09188).

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dette forslaget blir for lite nyansert. Det er av og til behov for kodeord 0 som aktiv utgang fra styrt balise. Dette bør da kobles slik at effektinngangen benyttes for kodeord >0 og kodeord 0 kommer dersom det ikke er strøm på koderen. Styreinngangen benyttes ikke. Forslag til kobling bør også inn i TRV. Dette tas inn sammen en gjennomgang av prinsipptegningene som også trenger en oppdatering.

Forslag til nytt krav i Signal/Bygging/ATC/parallellbaliser, avsnitt 3 Elektrisk montasje:

a) Kodeord 0 eller tom kortplass skal ikke benyttes i en koder.

Unntak: Kortplass 2 kan være tom dersom koderen ikke kan styre til denne kortplassen.

Unntak: Kodeord 0 eller tom kortplass kan benyttes dersom flere kodere benyttes til å styre samme kodeord i en balise, og det alltid er et kodeord > 0 som kommer ut til balisen.

Kodere for parallellbaliser har feilmoder hvor begge kodeordene kommer ut til balisen samtidig. Systemet skal prosjekteres slik at disse feilene ikke blir sikkerhetskritiske.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Bedre da dette bidrar til å unngå fare for sikkerhetskritisk feil ved en kjent feiltilstand.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen påvist endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

IUP-00-A-09188 Sørlandsbanen (Kristiansand) - Egersund, Nodeland stasjon, Rapport mistanke sikkerhetsfeil på ATC-koder

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Sikkerhetsrelatert. Anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

OK Endringen gjennomføres