551 2017 Endringsartikkel 840

1 Endringsinformasjon

EndringsID 840
Forslagsdato 19.03.2014
Forslagsstiller Claus Feyling
Klassifisering Kravendring
Bok 551 Signal, bygging
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 5.3 Festing av balisekabel
Forslagstekst Jeg ber om at Teknolog vurderer å åpne generelt for bruk av neoprenslange utenpå balisekabeler, som alternativ til neopren. Siemens har bentyett neopren siden GMB-dagene, og mener denne er best her. Fordel: Slipper ¨å grave opp og legge ny slange dersom den er blitt skadd av f eks pakklabb. Ulemper: Ser ikke så lett at det har vært klemt på slangen, det kan være en klemskade på balisekabelen inni slangen, som du dermed ikke ser. Friksjon i grummi gjør at det er tyngre å trekke ny balisekabel gjennom slangen etetr at slangen er nedgravd med mye bøy på seg, må bruke mye såpe.

Innsenderen oppfordrer Teknolog til å innhente synspunkter fra Bane og montører med mer.

Egen avvikssøknad vil trolig bli sendte asap for prosjekt JBT-64, kapasitetsøkende tiltak Lysaker-Skøyen (med Siemens baliser).

SignAn kan være i samme båt.

Referansedokumenter

2014-03-18 Sie neoprenslange balisekabel.pdf

2 Vurdering av endringen

Det foreslås at kravet endres fra:

Balisekabelen skal beskyttes med armert beskyttelseslange som skal gå fra balisen til kabelgrøft, eller opp i kabelkanal der det finnes.

til:

Balisekabelen skal beskyttes med armert beskyttelseslange som skal gå fra balisen til kabelgrøft, eller opp i kabelkanal der det finnes.

Beskyttelsesslangen må være robust nok til å tåle normalt sporvedlikehold

2.1 R - pålitelighet

Ingen merkbar endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen merkbar endring.

Teknologi har sjekket feilstatistikk fra Gardermobanen, og ikke funnet høyere frekvens av feil på balisekabel. Tilbakemelding fra Tom Arne Reine på Gardermobanen:

Hei

Det er «forsvinnende» lite feil på de kablene. Kan nesten ikke huske andre feil enn hva som har blitt skadet av arbeidsmaskiner (pakkmaskin etc). I de tilfellene hadde det ikke hjulpet med armering av beskyttelsesslanger eller armerte balisekabler.

Nå ligger jo kablene godt beskyttet i kabelkanaler, og det i sammenheng med «forskriftsmessig» forlegning av kabler fra kanal til sville /spor bør det ikke være noe problem å fjerne kravet i Teknisk regelverk.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen vesentlig endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen kjent endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen negativ endring. Armert kabel kan fortsatt benyttes dersom det anses som billigere.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er avklart at det i opprinnelig forslagstekst skulle ha stått: "...bruk av neoprenslange utenpå balisekabeler, som alternativ til armert..." i steden for: ...bruk av neoprenslange utenpå balisekabeler, som alternativ til neopren...".

Spesifisering av armert kabel kan fjernes dersom det gjøres tydelig i lærebokstekst at beskyttelseslangen må tåle normalt sporvedlikehold. Direkte treff av pakklabb kan man ikke beskytte seg mot.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 13:28 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 13. des. 2017 kl. 12:31 (CET)

4.3 Infrastruktureier

--Nerbre (diskusjon) 8. jan. 2018 kl. 13:54 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 09:33 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori når forslaget er klart! --