551 2018 Endringsartikkel 1999

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1999
Forslagsdato 21.02.2018
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Kravendring
Bok 551 Signal, bygging
Kapittel 10 ATC/Parallellbaliser og kodere
Avsnitt 3
Forslagstekst Regelverket krever at spesiell skjermet kabel benyttes for styreinngangen fra den branngule lampen ved frittstående forsignal, og innkjørhovedsignal med forsignal på samme mast. Dette bør gjelde for alle steder med forsignal på hovedsignals mast som kan vise signal 24 og hvor det ikke er fiktiv styring. Se møtereferat fra møte 26. jan 2018, 201800036-2.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det legges inn et nytt krav 3 b), og teksten om skjerming tas bort under 3.1 og 3.3.1. Nytt krav:

b) Ved forsignal som kan vise signal 24 og som ikke er fiktivt styrt skal det benyttes spesiell skjermet kabel (LIYCYT 1,5 mm2) fra signaltrafoen til den branngule lampen til styreinngang A6.

Endringen tydeliggjør at dette gjelder for alle forsignal som kan vise signal 24.

Hensikten med skjermingen er at svikt i denne overføringen kan gi ATC-beskjed om signal 25 "forvent kjør" i stedet for signal 24 "forvent kjør med redusert hastighet", noe som er feil i mindre sikker retning. Det er derfor ekstra viktig at denne koblingen ikke feiler.

LIYCYT gir skjerming av elektriske forstyrrelser. Det er usikkert hvilken effekt dette har da det er kort avstand og det ikke er kjent at elektriske forstyrrelser på tilsvarende er et vanlig fenomen. Kravet opprettholdes slike det har vært tidligere, og det tydeliggjøres at dette gjelder for alle steder hvor faren kan oppstå.

2.1 R - pålitelighet

Skjermet kabel antas å gi økt pålitelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Lik eller bedre

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Skjermet kabel dyrere, men det antas å være få steder som ikke er dekket av dagens krav.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Møtereferat

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Bra!!! OK --Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 13:40 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 15:14 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 12:20 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 21:58 (CEST)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 11:50 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --