551 2019 Endringsartikkel 2386

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2386
Forslagsdato 09.07.2019
Forslagsstiller Jørn Brastad
Klassifisering Kravendring
Bok 551 Signal, bygging
Kapittel Vedlegg a: parallellbaliser og kodere
Avsnitt 1.1 Plassering i sporet
Forslagstekst Ved skjøting av balisekabel /ATC-kabel skal den samlede lengden ikke overskride 300m.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dagens krav: Kabellengden mellom ATC-koder og tilhørende styrte balise, målt langs skinnegangen, skal ikke overskride 300m. Dette gjelder uansett om signalet som inneholder koderen er optisk eller fiktivt.

Nytt forslag: Kabelen mellom ATC-koder og tilhørende styrte balise skal ikke overskride 300 m. Dette gjelder uansett om signalet som inneholder koderen er optisk eller fiktivt.

Begrunnelse: Det er ikke funnet underlag for at det kun er strekningen langs skinnegangen som er dimensjonerende. Det er ikke funnet annen maks lengde på balisekabel.

Fra TBS 2-70-15 Automatisk togstopp. Baliser, Utgave 4: NB~ Ved skjøting av balisekabel/ATC-kabel skal den samlede lengde ikke overskride 300 m.

Det anses derfor som riktig å sette 300 m som maks lengde.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Dagens krav kan i teorien gi veldig lange kabler. Det finnes ikke underlag for at det er sikkert. Endringen går i sikker retning.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Kan gi økt kostnad noen steder, men koder vil i de aller fleste tilfeller være plassert vesentlig nærmere balisen.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 09:38 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK (men viss man vet strøm, spenning og type kabel er det vel mulig å beregne en makslengde)--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 12:03 (CEST) ok. Vi forutsetter at teksten er verifisert mot leverandør sin dokumentasjon--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 11:38 (CEST) Mottatt e-post fra Kjell Holter på vegne av magheg 5.9.19 kl. 13.24 med konklusjon OK --Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 14:36 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 16:50 (CEST)

4.4 Teknologi

Støtter Utbygging her - det ville vært greit å kjent bakgrunnen for at man bare setter en maxlengde.--Tore Telstad (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:56 (CEST)

Dette er egentlig en tilbakestilling til opprinnelige krav slik de var i 1980 (se vedlegg Fil:TBS-2-70-15 Automatisk togstopp - Baliser.pdf. ). Kravet falt ut da TBSer ble innarbeidet i TRV. Da kravet ble tatt inn i TRV i 2012 ble det vurdert at induksjon til balisekabelen var begrensende for RAM-ytelse, slik at det ble på sviktende grunnlag presisert at det var lengde parallelt med spor som var bestemmende (endringsartikkel 418). Presiseringen er ikke dokumentert og kan ha vært på sviktende grunnlag. Ved å tilbakestille kravet tas det hensyn både til ohmsk motstand og eventuell induksjon i balisekabelen. --Ronald Hortman (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 09:37 (CEST)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 14:36 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --