551 2020 Endringsartikkel 2211

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2211
Forslagsdato 08.01.2019
Forslagsstiller Roar Nybakk
Klassifisering Kravendring
Bok 551 Signal, bygging
Kapittel 10.8 (ATC vedlegg)
Avsnitt 3.1 og 3.2
Forslagstekst Her står det bl.a. vedr. montasje balisekabel til ATC koder;

"Trådene plasseres i et ledningsklammer (type LF 5/10) som holder trådene i innbyrdes riktig rekkefølge."

Denne type ledningsklammer, type LF5/10, er ikke å få tak i mer iht Forsyningsavdelingen.

Skal dette erstattes med en ny type standard ledningsklemme, eller er det fritt frem å benytte det en vil?

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

En balisekabel har flere tråder, og det er viktig at disse ikke blir forbyttet. Det beskrives derfor at en ledningsklammer benyttes for at ikke trådene skal forbyttes.

3 Vurdering av endringen

Ledningsklammeren som er beskrevet er ikke lenger mulig å få tak i. Det er også uklart om dette er et krav, da hverken "skal", "bør" eller "kan" er benyttet i dagens tekst. Dette gjelder store deler av kapittelet. Følgende endringer foreslås derfor for avsnittene 3.1 og 3.2.

I tillegg tas f-nummer som ikke lenger er i bruk ut fra avsnitt 5.

Endringene vil ikke ha betydning for etablert praksis, men tydeliggjør hva som er krav.

Dagens tekst:

3.1 Kodertilkobling ved frittstående forsignal

Koderen er utstyrt med en A-klemlist (med 6 punkter) for tilkobling av signallampene for grønt og branngult lys. Grønt signal går til effektinngangen A1 - A2, og branngul til styreinngangen A4 - A6.

Koderen er også utstyrt med en B-klemlist (med 9 punkter) for tilkobling av balisekabelen.

Balisekabelen består av 18 ledere. Hver leder er flertrådig og merket med en bestemt fargekode. Følgende 9 ledere kobles til B-klemlisten på forsignalkoderen:

Grå/sort kobles til B1
Brun/Sort " B2
Rød/sort " B3
Orange/sort " B4
Gult/sort " B5
Grønn/sort " B6
Blå/sort " B7
Fiolett/sort " B8
Hvit/sort " B9

Hver leder påsettes en rundstift før tilkobling til koderens B-klemlist. Trådene plasseres i et ledningsklammer (type LF 5/10) som holder trådene i innbyrdes riktig rekkefølge.

De 9 øvrige lederne i balisekabelen (helfarget) skal ikke tilkobles forsignalkoderen da disse lederne ikke er tilkoblet inne i Z-balisen.

Figur 1: Kodertilkobling ved frittstående forsignal (kan bare benyttes i delvis utrustet ATC - område)

Foreslått endring:


3.1 Kodertilkobling ved frittstående forsignal

Koderen er utstyrt med en A-klemlist (med 6 punkter) for tilkobling av signallampene for grønt og branngult lys og en B-klemlist (med 9 punkter) for tilkobling av balisekabelen. Balisekabelen består av 18 ledere. Hver leder er flertrådig og merket med en bestemt fargekode.

Krav id

Grønt signal skal kobles til effektinngangen A1 - A2, og branngul skal kobles til styreinngangen A4 - A6 på A-klemlisten.

Krav id

Følgende 9 ledere skal kobles til B-klemlisten på forsignalkoderen:

Grå/sort kobles til B1
Brun/Sort " B2
Rød/sort " B3
Orange/sort " B4
Gult/sort " B5
Grønn/sort " B6
Blå/sort " B7
Fiolett/sort " B8
Hvit/sort " B9

Krav id

Hver leder skal påsettes en rundstift før tilkobling til koderens B-klemlist.

Krav id

Trådene skal merkes tydelig.

Krav id

Trådene bør plasseres i ledningsklammer som holder trådene i innbyrdes riktig rekkefølge og hindrer at trådene forbyttes.

Krav id

De 9 øvrige lederne i balisekabelen (helfarget) skal ikke tilkobles forsignalkoderen da disse lederne ikke er tilkoblet inne i Z-balisen.

Figur 2: Kodertilkobling ved frittstående forsignal (kan bare benyttes i delvis utrustet ATC - område)

3.2 R - pålitelighet

Ingen endring i forhold til etablert praksis.

3.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring i forhold til etablert praksis.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten bedres ved at etablert praksis formaliseres.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring i forhold til etablert praksis.

3.6 Ø - økonomi

InIngen endring i forhold til etablert praksis.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring i forhold til etablert praksis.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:52 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:40 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:30 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:42 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 23:02 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres