552 2013 Endringsartikkel 313

1 Endringsinformasjon

EndringsID 313
Forslagsdato 2012-04-02 15:11:27
Forslagsstiller Roar Nybakk
Klassifisering Kravendring
Bok 552
Kapittel ATC
Avsnitt 2.2
Forslagstekst Hei.

Det står i regelverket at; 2.2 Parallellbalise b) Baliseplugger skal være plomberte

Dette er noe som ikke er praktisert de senere x-antall år hos JBV. Det er et skal-krav, hvordan er retningslinjer i tilfelle vedr «plombering»; hvem utfører, nummersystem, etc? Kan ikke se at slike retningslinjer/prosedyrer er beskrevet noe sted? Eller er det et krav som kan/bør utgå?

Regelverket bør være presist.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kravet kan utgå. Kravet etterleves ikke, og det er ikke noen påviselig risikoøkning ved å fjerne kravet. Dette er vurdert i workshop med dekkende kompetanse, se møtereferat 201210744-2.

2.1 R - pålitelighet

Som ved dagens praksis.

2.2 A - tilgjengelighet

Som ved dagens praksis.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Fjerning av krav kan legge til rette for noe bedret vedlikeholdbarhet.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påviselig risikoøkning.

2.5 L - levetid

Som ved dagens praksis.

2.6 K - kapasitet

Som ved dagens praksis.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Møtereferat 201210744-2, fra workshop for endringer i Teknisk regelverk, ATC.

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet anbefales fjernet fra teknisk regelverk.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres