552 2014 Endringsartikkel 921

1 Endringsinformasjon

EndringsID 921
Forslagsdato 2014-08-12 14:44:17
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 552
Kapittel 10
Avsnitt 3.1 b)
Forslagstekst Dagens krav:

b) Lampestrøm gjennom koder skal minimum være 1,5 A ved nattspenning og maksimalt 2A ved dagspenning.

Forslag: b) Lampestrøm gjennom koder skal minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1A ved dagspenning.

Begrunnelse: Dette er grensene som er oppgitt fra leverandør. Unødvendig med marginer.

Gjelder det samme for krav 3.2 a)? Andre steder?

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen gjelder både krav 3.1 b) og 3.2 a). Det er ikke nødvendig med ekstra marginer. Kravet bør endres.

2.1 R - pålitelighet

Ingen påviselig effekt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påviselig effekt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Letter innjustering noe.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påviselig effekt.

2.5 L - levetid

Ingen påviselig effekt.

2.6 Ø - økonomi

Ingen påviselig effekt.

2.7 K - kapasitet

Ingen påviselig effekt.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Spesifikasjon fra leverandør i opprinnelig dokumentasjon er fra 1,4A til 2,1A. Det antas at det ikke har påviselig effekt på RAMS å endre tilbake til opprinnelig spesifikasjon. Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 28. aug. 2014 kl. 10:30 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres