552 2016 Endringsartikkel 1299

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1299
Forslagsdato 18.12.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 13 Annet teknisk utstyr
Avsnitt 6.4 Jordingssystem
Forslagstekst Følgeendring etter revisjon av 510/6.

b) Releramme i AS-skap skal være elektrisk isolert fra skinnejord.

Dette kravet vil være vanskelig å overholde i praksis i framtiden, når stadig flere eltekniske hus skal utjevnes til returkretsen (dette er hovedregel i nytt 510/6, og argumentert med begrensning av berøringsfare). Termen "skinnejord" må utgå - i nytt 510/6 og i standarden vi følger (NEK 900 - EN 50122-1) benyttes i stedet termen "returkrets". Kravet er markert som et sikkerhetskrav. Hvordan mener man at dette påvirker sikkerheten?

c) Overgangsmotstand mot jord skal være mindre enn 30 Ohm

Hva er bakgrunnen for dette kravet? Etter vår gjennomgang, har vi tatt bort alle krav til minste overgangsmotstand fordi vi ikke finner at slike krav tjener noen hensikt. Men de er kostnadskrevende. (Ved tilkopling til returkretsen blir overgangsmotstanden til jord mye mindre enn 30 Ohm, men i motsatt fall på høyfjellet må man ha et ganske omfattende elektrodeanlegg for å være sikker på å oppnå så lav overgangsmotstand som 30 Ohm). Jeg foreslår å fjerne dette kravet.

d) Tiltak bør settes i verk dersom det er elektrisk støy på utstyr. (Med læreboktekst).

Det er ikke angitt nivåer av elektrisk støy, hvilke verdier som er anbefalte, og hvilke tiltak som er aktuelle (heller ikke i generiske arbeidsrutiner). Kravet framstår derfor som uklart.

Oppsummering: Det bør vurderes om hele dette avsnittet kan utgå, og om enkeltkrav eventuelt skal erstattes med nytt krav i 510/6.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen i JD552 har ingen betydning for pålitelighet i infrastrukturen etter som nødvendige krav blir ivaretatt i JD510. Eventuell endring i pålitelighet er knyttet til kravendringer i JD510.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen har ingen betydning for tilgjengelighet i infrastrukturen etter som nødvendige krav blir ivaretatt i JD510. Eventuell endring i tilgjengelighet er knyttet til kravendringer i JD510.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen har ingen betydning for vedlikeholdbarhet i infrastrukturen etter som nødvendige krav blir ivaretatt i JD510. Eventuell endring i vedlikeholdbarhet er knyttet til kravendringer i JD510.

2.4 S - sikkerhet

Endringen har ingen betydning for sikkerhet i infrastrukturen etter som nødvendige krav blir ivaretatt i JD510. Eventuell endring i sikkerhet er knyttet til kravendringer i JD510.

2.5 L - levetid

Endringen har ingen betydning for levetid. Eventuell endring i levetid er knyttet til kravendringer i JD510.

2.6 Ø - økonomi

Endringen har ingen betydning for økonomi. Eventuell endring i økonomi er knyttet til kravendringer i JD510.

2.7 K - kapasitet

Endringen har ingen betydning for kapasitet. Eventuell endring i økonomi er knyttet til kravendringer i JD510.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

E-post fra K.Å. Skare og S.E.Engen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er anført en bekymring i høringsuttalelsene. Det gjelder hvorvidt strukturen på jordingssystemet som beskrives i JD510 ivaretar sikkerhet for sporfelt ved eventuell isolasjonssvikt i kabler og samtidig utjevning til returkretsen. Faren er at det oppstår parallellforbindelse for sporfeltstrømmer. En ekspertvurdering (Stensby) viser at sannsynligheten er så lav at risikoen kan aksepteres. På bakgrunn av den vurderingen anses det at kapittel 6.4 kan utgå, og at beskrivelsene i JD510 dekker kravene.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --