552 2018 Endringsartikkel 1953

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1953
Forslagsdato 05.01.2018
Forslagsstiller Jan Morten Ellerås
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 5. Forriglingsutrustning
Avsnitt 2.1 DSI rele(sikkerhetsrele
Forslagstekst I Teknisk regelverk 552 pkt 9 Veisikringsanlegg kap. 3 Varsellampe står det at DSI-releer skal vedlikeholdes ihht krav i Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning.

I vedlegg 6b kap 4 står det en oversikt over releer med sikkerhetskritisk funksjon. Jeg mener at releer til styring av varsellamper Vl skulle stått i den listen.

Referansedokumenter

Varsellampe.pdf

2 Vurdering av endringen

Bortfall av funksjonen vil kunne medføre en alvorlig jernbanehendelse. Dette medfører at Vl.a og Vl.b har en sikkerhetsmessig funksjon og føres inn på listen over reléer med sikkerhetskritisk funksjon

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Noe økt sikkerhet da reléene kontrolleres oftere

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Noe økt kostnad da reléne kontrolleres oftere

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Argumentasjonen holder vann.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:22 (CET)

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 15:15 (CET)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 13:48 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --