552 2020 Endringsartikkel 1782

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1782
Forslagsdato 24.05.2017
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel Forriglingsutrustning
Avsnitt 4.7.1
Forslagstekst Dagens krav a) presiseres, og nytt krav b) kommer som en kravendring/presisering av hvor og hvordan spenninger skal måles.

Revidert tekst: a) Spenningsforsyning til a-, b- og c-strøm skal gi tilstrekkelig spenning slik at releene på nabostasjon (blokkpost) opererer tilfredsstillende. Læreboktekst: Målt på kabelstativet på stasjonen/blokkposten hvor spenningsforsyningen er plassert bør spenninger for a- og b-strøm være mellom 36 og 40 V DC, og for c-strøm bør spenning være mellom 55 og 60 V AC.

b) Releene som mottar a- og b-strøm og c-strøm skal ved normal operasjon ha spenninger målt over relespolen (eller målt så nærme relespolen som praktisk mulig) som ligger minst 20% over påstemplet verdi (eller releets typeverdi) for tiltrekksverdi. Lærebokstekst: Spenningene bør måles i normal operasjon med den relevante spenningsforsyningen i en stabil tilstand.

Dette er en endring som kan få konsekvenser for vedlikeholdsarbeid, derfor endres kategorien fra presisering til kravendring.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen kan gjøre det lettere å forstå kravet og gjennomføre korrekt kontroll og vedlikehold.

2.1 R - pålitelighet

Muligens bedret, se vurdering av endringen.

2.2 A - tilgjengelighet

Muligens bedret, se vurdering av endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedret, se vurdering av endringen.

2.4 S - sikkerhet

Muligens bedret, se vurdering av endringen.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Der verdiene ikke oppnås kan dette medføre enten at spenningen må justeres eller at strømforsyningen må skiftes. --Christopher Schive (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 09:30 (CET)

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Bør sees i sammenheng med testspesifkiasjon for relebasert linjeblokk mht. opprinnelig innstilling.--Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 09:35 (CET)--Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 09:35 (CET)

2.9 Høringskommentarer

Ikke sendt på formell høring. Forelagt instruktører i kontrollvirksomheten, ingen innvendinger registrert.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er en endring som kan få konsekvenser for vedlikeholdsarbeid, derfor endres kategorien fra presisering til kravendring. Vurderingen av endringen aksepteres.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 14. jan. 2020 kl. 14:15 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 15. jan. 2020 kl. 15:10 (CET)

Ok----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 09:34 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:47 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 09:35 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --