552 2020 Endringsartikkel 2724

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2724
Forslagsdato 28.08.2020
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 8
Avsnitt 3.1
Forslagstekst Krav TRV:07162 endres fra

"I anleggsflate bak tungespiss skal avstand mellom tilliggende tunge og stokkskinne ikke på noe punkt overstige 9 mm."

til

"I anleggsflate bak tungespiss skal sporvidden tilliggende tunge og stokkskinne ikke på noe punkt være mindre enn 1426 mm."

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringen gjelder beskrivelse av hvordan sporvidden i en sporveksel kontrolleres.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Kravendringen har ingen påvirkning på pålitelighet for systemet.

3.2 A - tilgjengelighet

Kravendringen har ingen påvirkning på tilgjengelighet for systemet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravendringen kan gjøre det noe lettere å kontrollere funksjonaliteten i forbindelse med kontroll av sporveksler.

3.4 S - sikkerhet

Kravendringen har ingen påvirkning på sikkerhet for systemet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Kravendringen har ingen påvirkning på levetid og kapasitet for systemet.

3.6 Ø - økonomi

Kravendringen har ingen påvirkning på økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Kravendringen har ingen påvirkning klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

3.9 Høringskommentarer

Utgangspunktet med at det er faktisk sporvidde som er interessant å kontrollere, og ikke mellomrom mellom stokkskinne og tilliggende tunge er forelagt fagansvarlig for overbygning, og det er akseptert.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det overordnede kravet (TRV:05455) endres fra: «Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende tunge og stokkskinne er ≤ 10 mm på noe punkt i anleggsflaten bak tungespiss.» til «Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når sporvidden er >= 1426 mm i tungens anleggsflate bak tungespiss.»

Kontrollen av denne funksjonaliteten endres tilsvarende med dette forslaget.

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 09:02 (CEST)

5.2 Prosjekter

--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:41 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:31 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:44 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:43 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 10:06 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!