552 2021 Endringsartikkel 2849

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2849
Forslagsdato 01.12.2020
Forslagsstiller Lars Bjålie
Klassifisering Nytt krav
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 8
Avsnitt 3
Forslagstekst Se vedlegg (inkluderer bilde).
Referansedokumenter

20201201 Team Sporovervåking Låsemargin Signal.pdf

2 Systemdefinisjon

Endringen gjelder etablering av krav til utløsende grenser for tiltak for drivmaskiner i sporveksler (og sporsperrer) som er tilstandsovervåket.

Det er etablert et landsdekkende system for å overvåke drivmaskiner i sporveksler (og sporsperrer) under omlegging og låsing. Systemet bygger på å måle effektforbruket i hver enkelt drivmaskin i de to fasene. Ved å angi en referanse, som er effekten drivmaskinen trekker når den slurer (det vil si at drivmaskinen ikke greier å legge over sporvekselen eller låse sporvekselen) kan hver enkelt drivmaskin måles og sammenlignes med referansen i hver eneste omlegging. På den måten kan informasjon om sporvekselens og drivmaskinens tilstand samles løpende, og tiltak iverksettes før stoppende feil inntreffer.

Erfaringene fra bruk av informasjon fra overvåkningssystemet viser at det gir gevinster i oppetid ved tidlig varsel om mulig feilutvikling i drivmaskiner og sporveksler. Gevinster er knyttet til økt oppetid, vedlikeholdsbehovet er kanskje i sum ikke endret, men overgangen til tilstandsstyrt vedlikehold gir mer fokusert innsats.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten til drivmaskiner og derigjennom infrastrukturen vil bedres ettersom tilstandsbasert vedlikehold og definerte tiltaksgrenser vil muliggjøre tiltak før stoppende feil inntreffer.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten til drivmaskiner og derigjennom infrastrukturen vil bedres ettersom tilstandsbasert vedlikehold og definerte tiltaksgrenser vil muliggjøre tiltak før stoppende feil inntreffer.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten til drivmaskiner og derigjennom infrastrukturen vil bedres ettersom tilstandsbasert vedlikehold og definerte tiltaksgrenser vil muliggjøre tiltak før stoppende feil inntreffer.

3.4 S - sikkerhet

Tiltaket har ikke direkte påvirkning på sikkerheten.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetiden til drivmaskiner og derigjennom infrastrukturen kan bedres ettersom tilstandsbasert vedlikehold og definerte tiltaksgrenser vil muliggjøre tiltak før stoppende feil inntreffer. Kapasiteten i infrastrukturen vil bedres på bakgrunn av forventet redusert nedetid.

3.6 Ø - økonomi

Etablering av utløsende krav har ingen direkte påvirkning på økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Etablering av utløsende krav har ingen påvirkning på klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det lages et nytt krav i avsnitt 3.1 i 552/8/:

  • Låsemargin skal være minst 20 %.

Det lages læreboktekst for å forklare begrepene:

  • Slureverdi: Effekttrekk når drivmaskinen slurer (Ps).
  • Omleggingsverdi: Maksimum effekttrekk når sporvekselen er i omleggingsfasen (Po)
  • Låseverdi: Maksimum effekttrekk når drivmaskinen er i låsefasen (Pl).
  • Omleggingsmargin: Marginen mellom omleggingsverdi og slureverdi (1-Po/Ps)*100%
  • Låsemargin: Marginen mellom låseverdi og slureverdi (1-Pl/Ps)*100%

Omleggingsmargin brukes for å vurdere tilstanden på sporvekselen.

Låsemargin brukes for å vurdere tilstanden på låsemekanismen i drivmaskinen.

Tilsvarende endring er foreslått i 532, se endringsforslag 2835.

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

--Erik Borgersen (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:40 (CET) ok

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:07 (CET) OK--Jse (diskusjon) 9. feb. 2021 kl. 08:50 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:45 (CET)

5.4 Teknologi

Samme kommentar som til artikkel 2835. Det fremføres egentlig ingen dokumentasjon for at metodikken skal satses på...--Tore Telstad (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:17 (CET) Dokumentasjon som underbygger forslaget er lagt til under pkt. 8. OK --Christopher Schive (diskusjon) 9. feb. 2021 kl. 08:11 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres