552 2022 Endringsartikkel 3314

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3314
Forslagsdato 14.06.2022
Forslagsstiller Egil Dahl
Klassifisering Nytt krav
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 5
Avsnitt 6 vedlegg b. avsnitt 4
Forslagstekst i avsnitt "4 Releer med sikkerhetskritisk funksjon" foreslås det å legge til følgende punkt (i listen for sikringsanlegg):
  • Repeterrele for evalueringsenheter for sporavsnitt utstyrt med akseltellere

dette for å presisere at sporavsnitt og dens komponenter (selvfølgelig) er sikkerhetskritiske komponenter. Dette vil også bidra til at utarbeidelse av generiske vedlikeholdsrutiner gjøres enklere med klar henvisning til TRV.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Akseltellere, en del av togdeteksjons-systemer for å detektere materiell i sporet for en sikker togframføring.

3 Vurdering av endringen

Endringen anbefales gjennomført for å presisere at sporavsnitt og dens komponenter er sikkerhetskritiske komponenter. Dette vil også bidra til at utarbeidelse av generiske vedlikeholdsrutiner gjøres enklere med klar henvisning til TRV.

3.1 R - pålitelighet

Endringen vil styrke påliteligheten da regimet rundt vedlikeholdet av disse komponentene vil bli ivaretatt på en strengere måte.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen kan styrke tilgjengelighet noe da regimet rundt vedlikeholdet av disse komponentene vil bli ivaretatt på en strengere måte, og antagelig føre til mindre feil.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring i vedlikeholdbarhet, endringen tar i praksis for seg kompetansekravet for å utføre vedlikeholdet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen vil bidra til å opprettholde sikkerheten da regimet rundt vedlikeholdet av disse komponentene blir tydeligere spesifisert.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen eller liten endring i forventet levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring i økonomi, mulig vedlikeholdskostnader vil øke da det er tydeligere krav til kompetanse for å vedlikeholde komponenter med sikkerhetskritisk funksjon

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring for miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tydeliggjør at disse releene er sikkerhetskritiske. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 09:55 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 15:10 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:35 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:26 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 18:01 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:50 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!