552 2023 Endringsartikkel 3409

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3409
Forslagsdato 08.09.2022
Forslagsstiller Jan Erik Walaker
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel Flere
Avsnitt 07283,06929,07996,07153,07407 og 07472
Forslagstekst a) Krav til isolasjonsmotstand for utstyr og kabler:

Isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm skal være minst 1 MΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Isolasjonsmotstand mellom kabler skal være på 1 MOhm i følge NEK 400.

3 Vurdering av endringen

Kravet bør endres slik at det er i tråd med NEK 400. Tiltaksgrenser endres ikke, slik at endringen i praksis ikke får noen konsekvens.

Eksempel på hvordan endringen vil bli, fra lyssignal. Endringen gjelder alle tilsvarende krav.

Dagens kravtekst

TRV:06929

▶ a) Krav til isolasjonsmotstand for lyssignal inkludert stikkabel:


For nominelle spenninger opp til 250 V skal minimum isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm være 250 kΩ. For nominelle spenninger fra 250 V til og med 500 V skal isolasjonsmotstand være minst 500 kΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for lyssignal inkludert stikkabel.

Ny kravtekst

TRV:06929

▶ a) Krav til isolasjonsmotstand for lyssignal inkludert stikkabel:


Isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm skal være minst 1 MΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for lyssignal inkludert stikkabel.


Isolasjonsmotstand < 1 MΩ Rapporter og registrer i skjema i relerom/kiosk
Isolasjonsmotstand < 250 kΩ Komponent/kabel skal utbedres snarest
Isolasjonsmotstand < 50 kΩ Komponent/leder i kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for en leder (målt mot annen leder eller mot jordleder/skjerm) Kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for flere defekte ledere i en kabel til sammen (parallellkoblet) målt mot jordleder/skjerm Kabel skal tas ut av bruk


3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gjør at kravene blir i samsvar med NEK 400. De medfører ingen endring i praksis. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 12:18 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 15:42 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 06:51 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 09:04 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 10:25 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!