552 2023 Endringsartikkel 3570

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3570
Forslagsdato 02.03.2023
Forslagsstiller Egil Dahl
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 8.3.2
Avsnitt TRV:07175
Forslagstekst original tekst: ▶ k) Sveivbryter skal bryte drivstrøm til drivmaskinen.

Forslag: Det foreslås at det legges til et nytt krav etter nevnte kravID (TRV:07175). Forslag:

TRV:nyttkrav ▶ Alle drivmaskiner skal utstyres med sveivbryter. På drivmaskiner som ikke har dette montert fra før, skal dette ettermonteres, senest ved første revisjon.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Systemet skal hindre elektrisk omlegging av drivmaskiner når drivmaskinen er manuelt operert med hjelp av sveiver. Systemet virker slik at en endebryter er festet ved tappen på den elektriske motoren, og når sveiven settes på tappen vil endebryteren bli løftet opp og bryter med det kontroll- og drivstrøm kretsen i maskinen.

3 Vurdering av endringen

Endringen vil medføre betydelig høyere sikkerhet for personell ute lang linjen.

3.1 R - pålitelighet

systemet er i bruk av flertallet av alle typer drivmaskiner i dag, og er en del av det normale risikobildet.

3.2 A - tilgjengelighet

systemet er i bruk av flertallet av alle typer drivmaskiner i dag, og er en del av det normale risikobildet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

påkrevet vedlikehold begrenser seg til årlig funksjonskontroll i forbindelse med annet ordinært vedlikehold.

3.4 S - sikkerhet

Stor betydning for personell-sikkerhet. Unngår klemskader om veksel blir lagt om samtidig som veksel blir operert manuelt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid er ikke påvirket av systemendringen.

3.6 Ø - økonomi

Innstallering av sveivbryter der dette ikke allerede er gjort vurderes som en mindre kostnad.

3.7 K - klima og miljø

Det er ingen endring som påvirker klima og miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Det er sendt et notat til alle banesjefer: 202308372-1 Ettermontering av sveivbryter i sporvekseldrivmaskin I notatet går det fram at praksis anbefales å settes i verk straks, slik at man IKKE venter på regelendringen i TRV.

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen bidrar til økt sikkerhet uten stor kostnad. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok. --Erik Borgersen (diskusjon) 24. jan. 2024 kl. 13:37 (UTC)

5.2 Prosjekter

Det hevdes at det ikke er store kostnader ved tiltaket, men noen må ut å gjøre en jobb. Tiltaket gis også tilbakevirkende kraft, og jeg vil anta at det trengs noe mer oppmerksomhet på dette enn at det gjøres en endring i regelverket. Endringsteksten vil også være uaktuell/ misvisende etter at alle drivmaskiner har passert neste kontroll og fått installert bryter. Kunne dette vært ivaretatt på noen måte? Men tiltaket i seg selv synes fornuftig. --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 15:52 (UTC) Fornuftig forslag, men her mangler det en oversikt over konsekvenser, både mhp øknonomi og gjennomføring. --Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:59 (UTC)

Det er ikke slik at noen skal ut og gjøre en ekstra jobb. Dette skal gjennomføres når en drivmaskin er inne på verksted til revisjon etter gjeldende generiske arbeidsrutiner. Arbeidet tar noen få minutter ekstra. Litt mer hvis ledningsmatta også må byttes. Arbeidet vil uansett utgjøre en liten del av revisjonen. Vi antar at det er få drivmaskiner dette vil gjelde. Vi har fått høre at det fortsatt finnes drivmaskiner uten sveivbryter, og ønsker å tydeliggjøre at dette skal rettes. Jetsaf (diskusjon) 31. jan. 2024 kl. 08:02 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2024 kl. 22:43 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 1. feb. 2024 kl. 10:52 (UTC) ok--Nerbre (diskusjon) 4. feb. 2024 kl. 21:01 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Mangler økonomiske konsekvenser. Alle endringer i TRV som gis tilbakevirkende kraft bør gjøres gjeldende så langt frem i tid at en har tid til å gjøre utbedringer før endringen i TRV gjøres gjeldene.

Se forklaring over. Tidshorisonten vil være fastsatt av intervaller for revisjon i henhold til generiske arbeidsrutiner. Jetsaf (diskusjon) 31. jan. 2024 kl. 08:04 (UTC)

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 5. feb. 2024 kl. 09:39 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!