552 2023 Endringsartikkel 3662

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3662
Forslagsdato 22.05.2023
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
Avsnitt TRV:07162
Forslagstekst Dagens krav:

▶ I anleggsflate bak tungespiss skal det ikke være mulig å oppnå kontroll dersom sporvidden mellom tilliggende tunge og stokkskinne på noe punkt er mindre enn 1422 mm.

Unntak: Gjelder ikke sporveksler med bare en drivmaskin.

Forslag: Dette er ikke mulig for Signal å kontrollere utenom ved inngrepspunktene.

Unntaket bør uansett fjernes. Sikkerhetskravet bør gjelde uavhengig av bestykning. Som minimum må kravet gjelde ved kontrollpunktet.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kravet omhandler sporvidde i en sporveksel. Korrekt sporvidde gjennom sporvekselen reduserer sannsynligheten for avsporing.

3 Vurdering av endringen

Med endring 2515 (februar 2020) ble det lagt inn en åpning for at sporveksler med hastighet under 40 km/h ikke må fylle kravene til bestykning i trv. Dette er ikke i tråd med øvrige krav og TSI. Frode Teigen påpeker at TSI INF ikke vil oppfylles med denne prosjekteringen der hastigheten 40 km/h eller lavere. Med denne begrunnelsen ble endring 2515 reversert i februar 2023 med endring 3136.


Ved en feil ble ikke unntak i krav TRV:07162 fjernet samtidig. Dette ønskes nå også fjernet.

Dagens krav:

▶ I anleggsflate bak tungespiss skal det ikke være mulig å oppnå kontroll dersom sporvidden mellom tilliggende tunge og stokkskinne på noe punkt er mindre enn 1422 mm.
Unntak: Gjelder ikke sporveksler med bare en drivmaskin.

Foreslått endring:

▶ I anleggsflate bak tungespiss skal det ikke være mulig å oppnå kontroll dersom sporvidden mellom tilliggende tunge og stokkskinne på noe punkt er mindre enn 1422 mm.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Bestykning med korrekt antall drivmaskiner vil gi bedre tilgjengelighet på infrastrukturen.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Bestykning med korrekt antall drivmaskiner vil redusere faren for avsporing i sporveksel.

3.5 L - levetid og kapasitet

Korrekt antal drivmaskiner antas å føre til mindre slitasje på sporvekselen, og kan derfor øke levetiden.

3.6 Ø - økonomi

Bestykning med korrekt antall drivmaskiner vil kunne øke investeringskostnader betraktelig. Med denne endringen ønsker vi at det gjøres grundige analyser dersom bestykning av drivmaskiner skal avvike fra det som er anbefalt, og tydeliggjøre hva som kreves ved kontroll i disse tilfellene. Overbygning må også involveres i slike vurderinger.

3.7 K - klima og miljø

Ingen merkbar endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Unntaket bør tas vekk slik at kravet er i tråd med andre tilsvarende krav. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:07 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 10:41 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 06:41 (UTC) Jeg skjønner ikke dette forslaget. Gjelder det kun å fjerne alle mulige henvisninger til at det kan være 1 drivmaskin? Er TSIens krav korrekt forstått og når inntreffer kravet? Har store økononomiske konsekvenser, både for investering og LCC, men ikke bare for vekselen, men også for sikringsanleggene (objektkontrollere, kabling, styring, etc.)--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 10:56 (UTC)

Endringen er kun for å fjerne alle henvisninger til 1 drivmaskin som skulle vært tatt vekk i forbindelse med endring 3136. Dette kan således anses å være på grensen til feilretting. Sporveksler med kun en drivmaskin er ikke i henhold til dagens krav, og regelverket bør ikke antyde at det er det. Jetsaf (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:43 (UTC)

OK, men ønsker å få vurdert kravet om antall drivmaskiner og når kravet slår inn. Ogås mhp veksler på skifteområder etc. --Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 08:21 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:29 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:25 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!