553 2014 Endringsartikkel 770

Endringsinformasjon

EndringsID 770
Forslagsdato 2014-01-06 15:00:52
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 553
Kapittel Signal/Kontroll/Generelle krav/Kontrollhåndbok
Avsnitt 6.2.2
Forslagstekst Nytt krav:

a) Funksjonskontroll (i følge avsnitt 5.2.5.2) etter bytte av satser i sikringsanlegg type NSB-78 og NSB-84 skal gjøres etter prosedyre i vedlegg 04 til kontrollhåndboka.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ingen endring.

A - tilgjengelighet

Ingen endring.

M - vedlikeholdbarhet

Betydelig lettelse ved kontroll etter feilretting.

S - sikkerhet

Mer konsistent kontroll etter bytte av satser vil kunne gi risikoreduksjon.

L - levetid

Ingen endring.

K - kapasitet

Ingen endring.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Prosedyrene er kontrollert og prøvd av systemspesialistene, og det vil være til ikke ubetydelig hjelp ved kontroll etter feilretting. Kravet bør tas inn.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres