553 2014 Endringsartikkel 770

1 Endringsinformasjon

EndringsID 770
Forslagsdato 2014-01-06 15:00:52
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 553
Kapittel Signal/Kontroll/Generelle krav/Kontrollhåndbok
Avsnitt 6.2.2
Forslagstekst Nytt krav:

a) Funksjonskontroll (i følge avsnitt 5.2.5.2) etter bytte av satser i sikringsanlegg type NSB-78 og NSB-84 skal gjøres etter prosedyre i vedlegg 04 til kontrollhåndboka.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Betydelig lettelse ved kontroll etter feilretting.

2.4 S - sikkerhet

Mer konsistent kontroll etter bytte av satser vil kunne gi risikoreduksjon.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Prosedyrene er kontrollert og prøvd av systemspesialistene, og det vil være til ikke ubetydelig hjelp ved kontroll etter feilretting. Kravet bør tas inn.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres