553 2014 Endringsartikkel 771

1 Endringsinformasjon

EndringsID 771
Forslagsdato 2014-01-06 15:15:40
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 553
Kapittel 4
Avsnitt Generelle_krav, vedlegg a
Forslagstekst Nye vedlegg med prosedyre for kontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84 legges inn som vedlegg 04.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Det blir lettere å foreta kontroll etter bytte av sats, slik at vedlikeholdbarheten blir bedre.

2.4 S - sikkerhet

Det blir lettere å foreta adekvat kontroll etter bytte av sats, slik at sikkerheten kan bli bedre.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Vedleggene beskriver prosedyre for funksjonskontroll etter bytte av satser ved feilretting, og vil være et godt hjelpemiddel. Vedleggene bør innarbeides i regelverket.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres