553 2014 Endringsartikkel 771

Endringsinformasjon

EndringsID 771
Forslagsdato 2014-01-06 15:15:40
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 553
Kapittel 4
Avsnitt Generelle_krav, vedlegg a
Forslagstekst Nye vedlegg med prosedyre for kontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84 legges inn som vedlegg 04.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ingen endring.

A - tilgjengelighet

Ingen endring.

M - vedlikeholdbarhet

Det blir lettere å foreta kontroll etter bytte av sats, slik at vedlikeholdbarheten blir bedre.

S - sikkerhet

Det blir lettere å foreta adekvat kontroll etter bytte av sats, slik at sikkerheten kan bli bedre.

L - levetid

Ingen endring.

K - kapasitet

Ingen endring.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Vedleggene beskriver prosedyre for funksjonskontroll etter bytte av satser ved feilretting, og vil være et godt hjelpemiddel. Vedleggene bør innarbeides i regelverket.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres