553 2015 Endringsartikkel 1184

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1184
Forslagsdato 07.08.2015
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 553 Signal, kontroll
Kapittel 4
Avsnitt 5, vedlegg
Forslagstekst Nytt vedlegg, med "Kontrollhåndbok programvarebaserte signalanlegg".
Referansedokumenter Fil:Kontrollhåndbok programvarebaserte signalanlegg rev01.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen direkte påvirkning, men egen kontrollhåndbok for programvarebaserte systemer kan på sikt legge til rette for å opprettholde påliteligheten i infrastrukturen.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen direkte påvirkning, men egen kontrollhåndbok for programvarebaserte systemer kan på sikt legge til rette for å opprettholde tilgjengelighet i infrastrukturen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Det må antas at det letter vedlikeholdbarheten i infrastrukturen.

2.4 S - sikkerhet

Ingen direkte påvirkning, men egen kontrollhåndbok for programvarebaserte systemer kan på sikt legge til rette for å opprettholde sikkerheten i infrastrukturen.

2.5 L - levetid

Ingen direkte påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Ingen direkte påvirkning.

2.7 K - kapasitet

Ingen direkte påvirkning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Det finnes et utkast kommentert av Kjell Holter. Kommentarene er for det meste ivaretatt.

3 Innstilling fra fagansvarlig

I forbindelse med idriftsettelse av programvarebaserte anlegg har det vist seg at eksisterende "Kontrollhåndbok" ikke alltid er passende og relevant for kontrollaktiviteter og beskrivelse av disse. Det ble da antatt at det er hensiktsmessig å opprette en parallelt dokument som også kan brukes som utgangspunkt for kontrollaktiviteter i ERTMS-sammenheng, framfor å tilpasse eksisterende kontrollhåndbok.

Det linkede dokumentet brukes som utgangspunkt.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --