553 2016 Endringsartikkel 1236

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1236
Forslagsdato 21.10.2015
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 553 Signal, kontroll
Kapittel 5a Kontrollhåndbok
Avsnitt Sjekklister
Forslagstekst Sikkerhetstilråding JB nr. 2015/07T

Mandag 3. november 2014 sporet godstog 5932 av i spor 1 på Eidsvoll stasjon fordi en sporveksel lå feil. Sporet hadde blitt gjenåpnet denne morgenen etter ombygging av stasjonsområdet. Det utarbeides sjekklister med hvilke komponenter og funksjoner som skal kontrolleres for å sikre at anlegget fungerer korrekt. Ansvarlig sluttkontrollør på togledersentralen satt med prøveprotokollen og førte sjekklistene, mens medhjelper oppholdt seg på anlegget. Medhjelper hadde ikke kopi av disse dokumentene. I dette tilfellet ble posisjonskontroll for sporvekselen utelatt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å innføre krav som sikrer redundans og barrierer mot at kontrollpunkter blir utelatt i forbindelse med gjennomføring av funksjons- og sluttkontroll.

Referansedokumenter

2015-07 Eidsvoll.pdf

2 Vurdering av endringen

Innfører nytt krav i 553 Signal/kontroll, Generelle krav, avsnitt 2 Kontrolltiltak

2.1.1 d) Det skal foreligge nødvendige prosedyrer som sikrer tilstrekkelig redundans og barrierer ved gjennomføring av kontroller.


Som følge av det nye kravet vil Jernbaneverkets instruks for sluttkontroll oppdateres med krav til at deltakere i kontrollaktiviteter skal ha riktig dokumentasjon for kontrollen. Tilsvarende vil Jernbaneverkets læreplan for kontroll oppdateres med kompetansekrav til medhjelper.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet ref. sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen vesentlig endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

SHT-rapport JB 2015/07

2.9 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet tas inn iht. sikkerhetstilrådningen. Kravet medfører endringer i instrukser og i kompetansekrav.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 14:15 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 14:09 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK --Jens Melsom (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 12:11 (CET)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 14:36 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --