553 2023 Endringsartikkel 3751

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3751
Forslagsdato 30.08.2023
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Nytt krav
Bok 553 Signal, kontroll
Kapittel 10 ATC
Avsnitt Nytt krav
Forslagstekst Ved enkle endringer i ATC er det ikke nødvendig at det gjennomføres testkjøring. Det er gitt flere dispensasjoner fra dette. ATC-gruppa har utarbeidet forslag til retningslinjer for når testkjøring kan utelates.

Kriterier for testkjøring/Sluttkontroll. Krav: Ved enkle endringer kan testkjøring utelates.

Krav: Hvis testkjøring utelates er det nødvendig at sluttkontrollør S verifiserer ATC-installasjoner.

Krav: Dersom planlagt/godkjent testkjøring utelates skal dette aksepteres av GFB-ansvarlig, i samråd med S-kontrollør og/eller systemspesialist.

For å utføre en vurdering om testkjøring kan utelates kan tabellen nedenfor benyttes. Tabellen er veiledende, og angir type/omfang av endringer hvor testkjøring kan utelates. Ved flere endringer samtidig skal det i utgangspunktet gjennomføres testkjøring selv om endringene hver for seg er enkle. Systemspesialist kan veilede i forhold til testbehov under prosjekteringsfasen.

Scenarier Kommentarer DATC FATC Rep. baliser Kan testkjøring utelates? Ja Ja Rasvarslingsanlegg Kan testkjøring utelates? Ja Ja Flytting av ett optisk signal Kan testkjøring utelates? Ja Nei* Endring av målavstand på SVG Kan testkjøring utelates? Ja Nei* Endring av styring Kan testkjøring utelates? Ja Nei* Fjerning av baliser - en gruppe Kan testkjøring utelates? Ja Ja Hastighetsendring Kan testkjøring utelates? Ja Ja

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ved endringer i ATC-infrastrukturen skal det gjennomføres installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll i henhold til testprotokoll. Sluttkontroll omfatter testkjøring. Ved enkle endringer er det ikke hensiktsmessig å gjennomføre testkjøring. Det er utarbeidet et forslag i samarbeid med systemspesialister og ATC-gruppa for når testkjøring kan utelates, og hva som må gjøres i de tilfellene.

3 Vurdering av endringen

Forslag til nytt avsnitt i signal/Kontroll/ATC:

Kriterier for testkjøring/Sluttkontroll.

Nytt krav:

Ved enkle endringer kan testkjøring utelates.

Nytt krav:

Hvis testkjøring utelates er det nødvendig at sluttkontrollør signal S verifiserer ATC-installasjoner.

Nytt krav:

Dersom planlagt/godkjent testkjøring utelates skal dette aksepteres av GFB-ansvarlig, i samråd med sluttkontrollør signal og/eller systemspesialist.

For å utføre en vurdering om testkjøring kan utelates kan tabellen nedenfor benyttes. Tabellen er veiledende, og angir type/omfang av endringer hvor testkjøring kan utelates. Ved flere endringer samtidig skal det i utgangspunktet gjennomføres testkjøring selv om endringene hver for seg er enkle.

Systemspesialist kan veilede i forhold til testbehov under prosjekteringsfasen.

Scenarier Testkjøring kan utelates
DATC FATC
Rep. baliser Ja Ja
Rasvarslingsanlegg Ja Ja
Flytting av ett optisk signal Ja Nei
Endring av målavstand på SVG Ja Nei
Endring av styring Ja Nei
Fjerning av baliser - en gruppe Ja Ja
Hastighetsendring Ja Ja

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring på systemet

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring på systemet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring på systemet

3.4 S - sikkerhet

Manglende teskjøring kan i teorien ta bort en barriere, men ved enkle endringer anses kompenserende tiltak å være tilstrekkelige; verifisering av Sluttkontrollør S.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring på systemet

3.6 Ø - økonomi

Positivt for økonomi å slippe testkjøring

3.7 K - klima og miljø

Ingen merkbar endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tydeliggjør nå det er behov for testkjøring ved endringer i ATC-systemet, og kan bidra til å redusere behov for dispensasjonssøknader. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:07 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 12:13 (UTC) Bør retningslinjer for når testkjøring kan utelates inn i kravet?--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 21:17 (UTC) Endringen er positiv, men det bør være en entydig tabell som angir når testkjøring kan fravikes. De som har ansvar for å utarbeide prøveprotokollen bør være de som setter krav til testomfang (og avvike fra testkjøringen). --Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 11:01 (UTC)

Kommentarene er i tråd med intensjonen i forslaget. GFB-ansvarlig skal godkjenne prøveprotokollen, og kan også avvike fra krav om testkjøring. Tabellen er utarbeidet av ATC-eksperter, men det er vanskelig å sette en helt entydig grense for når testkjøring kan utelates. Her må det være rom for noe skjønn. Jetsaf (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 08:00 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 08:32 (UTC) --Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 08:34 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:31 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:23 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!