560 2012 Endringsartikkel 349

1 Endringsinformasjon

EndringsID 349
Forslagsdato 2012-05-16 10:53:31
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel 6 Kabelanlegg
Avsnitt 6.8 Skjøter, avgreninger og termineringer for fiberkabel
Forslagstekst a) Fiberkabelen skal avgreines med utvendig kabelskjøt og termineres helt eller delvis på alle stasjoner, holdeplasser, relehus og teletekniske bygninger og rom.

Begrunnelse: Tydeliggjøring av krav for å unngå at avgrening foretas rett fra ODF i ettertid. Innspill fra Utbygging.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Øker fiberkabelens pålitelighet fordi man unngår å forringe kvaliteten på fiberkabelen (unngår økt kilometrisk dempning) ved ikke-planlagte avgreininger i ettertid.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet fordi man unngår å forringe kvaliteten på fiberkabelen ved ikke-planlagte avgreininger i ettertid.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet fordi man unngår ikke-planlagte avgreininger i ettertid da disse medfører et mer krevende vedlikehold (større sårbarhet pga. flere skjøtepunkter).

2.4 S - sikkerhet

-

2.5 L - levetid

Økt levetid siden fiberkabelens levetid ikke lenger forkortes av en rekke ikke-planlagre avgreininger i ettertid.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet opprettholdes fordi man unngår at ikke-planlagte avgreininger i ettertid forringer kvaliteten på fiberkabelen (større kilometrisk dempning).

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

a) Fiberkabelen skal avgreines med utvendig kabelskjøt og termineres helt eller delvis på alle stasjoner, holdeplasser, relehus og teletekniske bygninger og rom.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres