560 2012 Endringsartikkel 351

1 Endringsinformasjon

EndringsID 351
Forslagsdato 2012-05-16 13:45:44
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel 6 Kabelanlegg
Avsnitt 6.8 Skjøter, avgreninger og termineringer for fiberkabel
Forslagstekst b) For å gjøre det enklere å kunne foreta avgreininger og termineringer senere, bør det klargjøres for terminering av fiber ved alle blokkposter, radiokiosker, sidespor, veibomanlegg og omformere, som et minimum skal det legges en kveil.

Begrunnelse: Nødvendig presisering av hva klargjøring for terminering innebærer.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet totalt for Jernbaneverkets fiberkabeler fordi man unngår å forringe kvaliteten på fiberkabelen i ettertid siden avgreininger nå kan foretas fra kveilen.

2.2 A - tilgjengelighet

Kravet bidrar til at fiberkabelens tilgjengelighet opprettholdes ved at man unngår kutt i fiberkabelen i ettertid siden avgreininger nå kan foretas fra kveilen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet fordi man unngår kutt i fiberkabel i ettertid, og siden ikke-planlagte avgreininger medfører et mer krevende vedlikehold.

2.4 S - sikkerhet

-

2.5 L - levetid

Bedrer levetiden for fiberkabler i Jernbaneverket ved at man unngår kutt i fiberkabelen dersom man har behov for å foreta avgreininger og termineringer i ettertid.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet opprettholdes fordi man unngår at det i ettertid foretas kutt i fiberkabel ved ikke-planlagte avgreininger som forringer kvaliteten på fiberkabelen.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

b) For å gjøre det enklere å kunne foreta avgreininger og termineringer senere, bør det klargjøres for terminering av fiber ved alle blokkposter, radiokiosker, sidespor, veibomanlegg og omformere, som et minimum skal det legges en kveil.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres