560 2012 Endringsartikkel 446

1 Endringsinformasjon

EndringsID 446
Forslagsdato 2012-11-08 10:18:21
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg
Avsnitt 2.4 Videoanlegg
Forslagstekst a) Videoanlegg, herunder opptaks- og lagringsfunksjoner, skal betjenes fra et regionalt eller sentralt plassert kontrollsenter.
Referansedokumenter Ingen

2 Vurdering av endringen

Forslaget innebærer at det blir satt inn følgende nytt avsnitt: 2.4 Videoanlegg.

Kravet er nødvendig for å sikre at funksjonelle krav til videoanlegg blir ivaretatt, samt å bidra til at drift av videoanlegg kan skje i henhold til bestemmelser i personopplysningsloven.

Kravet innebærer ikke behov for etablering av egne kontrollsentre. I første omgang vil Bane Netts drifts- og overvåkingssenter i Trondheim kunne ivareta oppgavene til et kontrollsenter.

Forslaget er opprinnelig fremmet av Petter Andersen, Bane Nett Teknologi, 5. oktober 2011.


2.1 R - pålitelighet

Kravet innebærer en bedre pålitelighet når det gjelder drift av videoanleggene fordi kontrollfunksjoner er samlet på et begrenset antall steder.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet for anleggene fordi betjening av anleggene er samlet på et begrenset antall steder.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre mulighet for vedlikehold fordi anleggene er samlet på et begrenset antall steder.


2.4 S - sikkerhet

Ingen

2.5 L - levetid

Øket levetid i forbindelse med bedre mulighet for vedlikehold av anleggene.

2.6 K - kapasitet

Ingen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget til nytt krav foreslås tatt inn i Teknisk regelverk under nytt avsnitt 2.4 Videoanlegg i kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg.

3.1 Klar for ny behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

1. vil dette kravet "trigge" opprettelse av overvåkningssentre? 2. en mulighet er at bilder bare lagres lokalt for evt. senere undersøkelse.

OK etter utsvar.

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen godkjennes