560 2012 Endringsartikkel 447

1 Endringsinformasjon

EndringsID 447
Forslagsdato 2012-11-08 10:34:33
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg
Avsnitt Avsnitt 7.4.1 Krav til kameraer
Forslagstekst

a) Kameraer skal kunne tilknyttes et IP-nettverk.

b) Kameraer skal kunne overvåkes ved hjelp av et SNMP-basert system.

c) Standarden H.264 skal kunne benyttes i forbindelse med bildekomprimering.


Referansedokumenter Ingen

2 Vurdering av endringen

Forslagene til nye krav innebærer at det blir satt inn følgende nytt avsnitt: 7.4.1 Krav til kameraer.

Kravene er nødvendige for å sikre at anleggsspesifikke kvalitative funksjonelle krav til videoanlegg blir ivaretatt.

Forslagene er opprinnelig fremmet av Petter Andersen, Bane Nett Teknologi, 5. oktober 2011.


2.1 R - pålitelighet

Bedret pålitelighet siden kravet sikrer bruk av standardiserte grensesnitt.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedret tilgjengelighet siden kravet sikrer bruk av standardiserte grensesnitt.


2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedret vedlikeholdbarhet siden kravet sikrer bruk av standardiserte grensesnitt.

2.4 S - sikkerhet

Ingen.

2.5 L - levetid

Øket levetid på grunn av bedret vedlikholdbarhet.

2.6 K - kapasitet

Muligens bedret kapasitet på grunn av bruk av standardiserte grensesnitt.


2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen.

2.8 Høringskommentarer

Ingen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget til nye krav forslås tatt inn i Teknisk regelverk under nytt avsnitt 7.4.1 Krav til kameraer i kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres