560 2012 Endringsartikkel 447

Endringsinformasjon

EndringsID 447
Forslagsdato 2012-11-08 10:34:33
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg
Avsnitt Avsnitt 7.4.1 Krav til kameraer
Forslagstekst

a) Kameraer skal kunne tilknyttes et IP-nettverk.

b) Kameraer skal kunne overvåkes ved hjelp av et SNMP-basert system.

c) Standarden H.264 skal kunne benyttes i forbindelse med bildekomprimering.


Referansedokumenter Ingen

Vurdering av endringen

Forslagene til nye krav innebærer at det blir satt inn følgende nytt avsnitt: 7.4.1 Krav til kameraer.

Kravene er nødvendige for å sikre at anleggsspesifikke kvalitative funksjonelle krav til videoanlegg blir ivaretatt.

Forslagene er opprinnelig fremmet av Petter Andersen, Bane Nett Teknologi, 5. oktober 2011.


R - pålitelighet

Bedret pålitelighet siden kravet sikrer bruk av standardiserte grensesnitt.

A - tilgjengelighet

Bedret tilgjengelighet siden kravet sikrer bruk av standardiserte grensesnitt.


M - vedlikeholdbarhet

Bedret vedlikeholdbarhet siden kravet sikrer bruk av standardiserte grensesnitt.

S - sikkerhet

Ingen.

L - levetid

Øket levetid på grunn av bedret vedlikholdbarhet.

K - kapasitet

Muligens bedret kapasitet på grunn av bruk av standardiserte grensesnitt.


Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen.

Høringskommentarer

Ingen.

Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget til nye krav forslås tatt inn i Teknisk regelverk under nytt avsnitt 7.4.1 Krav til kameraer i kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres