560 2012 Endringsartikkel 460

Endringsinformasjon

EndringsID 460
Forslagsdato 2012-11-29 10:29:08
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg
Avsnitt Avsnitt 2 Funksjonelle krav
Forslagstekst Nytt krav d):

Alle enheter i kunde- og trafikkinformasjonsanlegg skal kunne gis en statisk adresse.

Begrunnelse: Nødvendige krav for å sikre at kvalitative funksjonelle, anleggsspesifikke krav, til kunde- og trafikkinformasjonsanlegg blir ivaretatt.

Referansedokumenter Ingen

Vurdering av endringen

Kravet er nødvendig for å sikre at funksjonelle krav kunde- og trafikkinformasjonsanlegg blir ivaretatt.

Forslaget er opprinnelig fremmet av Petter Andersen, Bane Nett Teknologi, 5. oktober 2011.

R - pålitelighet

Bedret pålitelighet siden kravet sikrer bruk av faste adresser til enheter i anleggene.

A - tilgjengelighet

Bedret tilgjengelighet siden kravet sikrer bruk av faste adresser til enheter i anleggene.

M - vedlikeholdbarhet

Enklere vedlikehold siden kravet innebærer en oversiktlig adressestruktur.

S - sikkerhet

Ingen.

L - levetid

Ingen.

K - kapasitet

Ingen.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen.

Høringskommentarer

Ingen.

Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til nytt krav foreslås tatt inn i Teknisk regelverk under avsnitt 2 Funksjonelle krav i kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres