560 2012 Endringsartikkel 460

1 Endringsinformasjon

EndringsID 460
Forslagsdato 2012-11-29 10:29:08
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg
Avsnitt Avsnitt 2 Funksjonelle krav
Forslagstekst Nytt krav d):

Alle enheter i kunde- og trafikkinformasjonsanlegg skal kunne gis en statisk adresse.

Begrunnelse: Nødvendige krav for å sikre at kvalitative funksjonelle, anleggsspesifikke krav, til kunde- og trafikkinformasjonsanlegg blir ivaretatt.

Referansedokumenter Ingen

2 Vurdering av endringen

Kravet er nødvendig for å sikre at funksjonelle krav kunde- og trafikkinformasjonsanlegg blir ivaretatt.

Forslaget er opprinnelig fremmet av Petter Andersen, Bane Nett Teknologi, 5. oktober 2011.

2.1 R - pålitelighet

Bedret pålitelighet siden kravet sikrer bruk av faste adresser til enheter i anleggene.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedret tilgjengelighet siden kravet sikrer bruk av faste adresser til enheter i anleggene.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Enklere vedlikehold siden kravet innebærer en oversiktlig adressestruktur.

2.4 S - sikkerhet

Ingen.

2.5 L - levetid

Ingen.

2.6 K - kapasitet

Ingen.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen.

2.8 Høringskommentarer

Ingen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til nytt krav foreslås tatt inn i Teknisk regelverk under avsnitt 2 Funksjonelle krav i kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg.

4 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok

5.2 Utbygging

ok

5.3 Bane

OK

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres