560 2013 Endringsartikkel 626

Endringsinformasjon

EndringsID 626
Forslagsdato 2013-07-03 13:32:10
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 5 Dokumentasjon
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 5 Dokumentasjon.

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten og de samlede høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett.

Referansedokumenter 150.pdf Kap 5 Dokumentasjon_Godkjenning_2013 06 28

Høringskomm kap5 Dokumentasjon Ferdigbehandlet-8aug2013.pdf

Vurdering av endringen

Kravene er flyttet fra kapittel 4 til eget kapittel. Kapittelet er inndelt i system., anleggs- og FDV-dokumentasjon. For anleggsdokumentasjon er det tatt inn mer detaljerte krav. Det er laget et eget avsnitt om dokumenthåndteringssystemer som anvendes for tele.

R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten til det enkelte telesystem.

A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten til det enkelte telesystem.

M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten til det enkelte telesystem.

S - sikkerhet

N/A (det stilles ikke direkte krav til Safety for telesystemene).

L - levetid

Endringen antas å gi økt levetid for telesystemene.

K - kapasitet

Endringen antas å gi bedre kontroll og oversikt over kapasiteten for telesystemene.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Tilbakemelding mottatt.

Utbygging: Tilbakemelding mottatt.

Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Odd Erik Olsen (på vegne av Tønnes Tønnesen).

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres