560 2013 Endringsartikkel 626

1 Endringsinformasjon

EndringsID 626
Forslagsdato 2013-07-03 13:32:10
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 5 Dokumentasjon
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 5 Dokumentasjon.

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten og de samlede høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett.

Referansedokumenter 150.pdf Kap 5 Dokumentasjon_Godkjenning_2013 06 28

Høringskomm kap5 Dokumentasjon Ferdigbehandlet-8aug2013.pdf

2 Vurdering av endringen

Kravene er flyttet fra kapittel 4 til eget kapittel. Kapittelet er inndelt i system., anleggs- og FDV-dokumentasjon. For anleggsdokumentasjon er det tatt inn mer detaljerte krav. Det er laget et eget avsnitt om dokumenthåndteringssystemer som anvendes for tele.

2.1 R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten til det enkelte telesystem.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten til det enkelte telesystem.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten til det enkelte telesystem.

2.4 S - sikkerhet

N/A (det stilles ikke direkte krav til Safety for telesystemene).

2.5 L - levetid

Endringen antas å gi økt levetid for telesystemene.

2.6 K - kapasitet

Endringen antas å gi bedre kontroll og oversikt over kapasiteten for telesystemene.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

2.8 Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Tilbakemelding mottatt.

Utbygging: Tilbakemelding mottatt.

Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Odd Erik Olsen (på vegne av Tønnes Tønnesen).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres