560 2013 Endringsartikkel 660

1 Endringsinformasjon

EndringsID 660
Forslagsdato 2013-09-20 15:20:49
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel 4 generelt
Avsnitt 9 b)
Forslagstekst Teksten er noe ufullstendig for korrekt forståelse.

Gammel tekst: b) Det er spesielt viktig at krav i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording som gjelder spesielt for teleanlegg oppfylles. Dette gjelder disse avsnittene: 2.12 Hovedregel for jording av kabler 3.8 Tunneler og kulverter osv...

Forslag til revidert tekst b) Det er spesielt viktig at krav i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording som gjelder spesielt for teleanlegg oppfylles. Dette gjelder disse avsnittene: 2.12 Prinsipp for jording av energikabler som mater teleutstyr innenfor slyngfeltet 3.1 Prinsipp for jording av telekabler terminert i teleutstyr innenfor slyngfeltet 3.8 Tunneler og kulverter osv...

Referansedokumenter

Ingen

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Tydeliggjøring av tekstinnholdet kan hindre feilvurderinger i forbindelse jording, og vil dermed bidra til større pålitelighet i teleanleggene

2.2 A - tilgjengelighet

Tydeliggjøring av tekstinnholdet kan hindre feilvurderinger i forbindelse jording, og vil dermed bidra til høyere tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen

2.4 S - sikkerhet

Tydeliggjøring av tekstinnholdet kan hindre feilvurderinger i forbindelse jording, og vil dermed bidra til større sikkerhet

2.5 L - levetid

Tydeliggjøring av tekstinnholdet kan hindre feilvurderinger i forbindelse jording, og vil dermed bidra å hindre ødeleggelse av utstyr i teleanlegg

2.6 K - kapasitet

Ingen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.8 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innholdet i Kapittel 4 Avsnitt 9 endres i henhold til innkommet forslag. Innholdet i avsnitt 9 er i gjeldende utgave av Teknisk regelverk formulert som krav, men foreslås omgjort til opplysningstekst

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres