560 2013 Endringsartikkel 660

Endringsinformasjon

EndringsID 660
Forslagsdato 2013-09-20 15:20:49
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel 4 generelt
Avsnitt 9 b)
Forslagstekst Teksten er noe ufullstendig for korrekt forståelse.

Gammel tekst: b) Det er spesielt viktig at krav i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording som gjelder spesielt for teleanlegg oppfylles. Dette gjelder disse avsnittene: 2.12 Hovedregel for jording av kabler 3.8 Tunneler og kulverter osv...

Forslag til revidert tekst b) Det er spesielt viktig at krav i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording som gjelder spesielt for teleanlegg oppfylles. Dette gjelder disse avsnittene: 2.12 Prinsipp for jording av energikabler som mater teleutstyr innenfor slyngfeltet 3.1 Prinsipp for jording av telekabler terminert i teleutstyr innenfor slyngfeltet 3.8 Tunneler og kulverter osv...

Referansedokumenter

Ingen

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Tydeliggjøring av tekstinnholdet kan hindre feilvurderinger i forbindelse jording, og vil dermed bidra til større pålitelighet i teleanleggene

A - tilgjengelighet

Tydeliggjøring av tekstinnholdet kan hindre feilvurderinger i forbindelse jording, og vil dermed bidra til høyere tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Ingen

S - sikkerhet

Tydeliggjøring av tekstinnholdet kan hindre feilvurderinger i forbindelse jording, og vil dermed bidra til større sikkerhet

L - levetid

Tydeliggjøring av tekstinnholdet kan hindre feilvurderinger i forbindelse jording, og vil dermed bidra å hindre ødeleggelse av utstyr i teleanlegg

K - kapasitet

Ingen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

Høringskommentarer

Ingen

Innstilling fra fagansvarlig

Innholdet i Kapittel 4 Avsnitt 9 endres i henhold til innkommet forslag. Innholdet i avsnitt 9 er i gjeldende utgave av Teknisk regelverk formulert som krav, men foreslås omgjort til opplysningstekst

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres