560 2015 Endringsartikkel 1159

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1159
Forslagsdato 22.06.2015
Forslagsstiller Lise Kristin Haakestad
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 6.5 Vind
Forslagstekst De svært høye kravene til vi stiller til oss selv vedr. vind- og styrkebelastning av monitorer og anvisere (dynamisk kundeinformasjon) gjør at vi bl.a. må bygge svært store/dype fundamenter der disse skal monteres. Dette gir oss mange utfordringer og er svært ressurskrevende.

Krav til vindstyrke for disse produktene er per 50 m/s. Krav til alle våre ruteplakatstativ, skilt og andre installasjoner skal tåle vind på 32 m/s. Dette tilsvarer «sterk storm» og er siste trinn før orkan.

Vi skal innfri krav, men ikke overoppfylle dem. Er dette kravet virkelig realistisk? Dersom det enkelte steder er realistisk, kan kravet nyanseres slik at ikke dette ikke overordnet førende alle steder hvor vi monterer dynamisk kundeinformasjon.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Tilpasning til europeisk (nasjonal) standard.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilpasning til europeisk (nasjonal) standard.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Tilpasning til europeisk (nasjonal) standard.

2.4 S - sikkerhet

Bruk av standarden vil redusere kravet iht. eksisterende krav til 50 m/s. Imidlertid er det eksisterende kravet ikke basert på et relevant fundament. En så stor vindlast kan mer assosieres til ulykkeslaster som tillegges viktige bærende konstruksjoner. Bruk av relevant eurokode vil være dekkende for sikkerheten til de konstruksjoner som kravet dekker.

2.5 L - levetid

Forventes ingen endringer.

2.6 Ø - økonomi

Kostnader til fundamentering vil kunne reduseres vesentlig.

2.7 K - kapasitet

Forventes ingen endringer.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Kontaktledning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Dimensjonerende_vindhastighet_for_kontaktledningsanlegget

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Regelen tilpasses eurokode for vindlaster på bærende konstruksjoner. Forslag til ny kravtekst:

a) Utstyr som er plassert i friluft skal dimensjoneres etter Eurokode NS-EN 1991-1-4:2005.

1) Som grunnlag for beregninger skal det benyttes tabell inneholdende referansevindhastighet for alle kommuner og fylker.

Referansevindhastighet, oppgitt i nasjonalt tillegg, er den karakteristiske 10 minutters middelvindhastighet 10 m over terrengnivå som er uavhengig av årstid og vindretning.

2) I tillegg til referansevindhastighet skal det tas hensyn til terrengruhet, terrengformen, basisvindhastighet og høyde over havet, som beskrevet i standarden.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen ble behandlet av godkjenningsrådet i to trinn.

  1. Flytting til kategori Endringsartikler til godkjenning
  2. Behandling av endringen

Begrunnelsen for dette er at det ble ansett viktig å gjennomføre endringen raskt pga. mange pågående stasjonsprosjekter. Godkjenningsrådets anser seg å ha dekkende kompetanse innenfor konstruksjonsfagområdet.

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres