560 2015 Endringsartikkel 1206

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1206
Forslagsdato 10.09.2015
Forslagsstiller Tønnes Tønnesen
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 7.3 Teletekniske bygninger og rom
Forslagstekst Gjelder krav a) Dør til rom hvor det er plassert batterianlegg skal merkes med opplysning om at det er plassert batterianlegg i rommet.

Kravet foreslås å utgå siden batteriteknologi for alle våre anlegg og installasjoner innebærer at det ikke er noen fare for gassdannelse og eventuell eksplosjon.

Referansedokumenter Ingen

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen nevneverdig endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav a) er ikke lenger aktuelt og bør derfor utgå. Dette vil medføre at krav b) blir nytt krav a).

Forslaget ble gitt sin tilslutning i møte i avdeling Teknologi i Infrastruktur Signal og tele 2.september 2015.

Følgende deltok i møtet:

- Per Magne Olsen (leder Teknologi)

- Siren Aanstad

- Odd Erik Olsen

- Tønnes Tønnesen

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 09:49 (CET)

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 18:36 (CET)

4.4 Teknologi

Ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --