560 2015 Endringsartikkel 1211

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1211
Forslagsdato 16.09.2015
Forslagsstiller Tønnes Tønnesen
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 6.3 Temperatur
Forslagstekst For krav a) foreslås temperaturnivå for utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll endret fra (-5 + 40) grader Celsius til (0 + 45) grader Celsius.

Opprinnelig krav innebærer en unødig begrensning når det gjelder for øvrig hensiktsmessig utstyr som kan tilbys.

Referansedokumenter Ingen

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Endringen innebærer at det ikke stilles krav som er unødig kostnadsdrivende.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Opprinnelig krav innebærer en unødig begrensning når det gjelder for øvrig hensiktsmessig utstyr som kan tilbys, endringen anbefales derfor gjennomført.

Endringen innebærer at temperaturområde for utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll flyttes fra klimaklasse T2 til klimaklasse T1 i henhold til standarden EN 50125-3.

Endringsforslaget ble gitt sin tilslutning i møte i avdeling Teknologi i Infrastruktur Signal og tele 2.september 2015.

Følgende deltok på møtet:

- Per Magne Olsen (leder Teknologi)

- Siren Aanstad

- Odd Erik Olsen

- Tønnes Tønnesen

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 18:36 (CET)

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --